Boende och Juridik

 

helena-henriksson-jurist-sabo.jpg
Henriksson, Helena
08-406 55 14

 • Juridiska frågor


Tove Höckert
08-406 55 43

 • Juridiska frågor


lena-liljendahl-SABO.jpg
Liljendahl, Lena
08-406 55 62

 • Hyresgästinformation
 • Nyttan med allmännyttan
 • Hyresgästkommunikation vid ombyggnation
 • Stadsdelsutveckling
 • Integration och mångfaldsfrågor
 • Boinflytande

 

lama.jpg  
Matton, Lars
08-406 55 32
 

 • Juridiska frågor
 

 

 

 

 

 Sara_Rokka_SABO.jpg
Rokka, Sara
08-406 55 18

 • Etik och värdegrund
 • Vräkningsförebyggande arbete
 • Bemötande
 • Trygghet och säkerhet
 • Uthyrningsfrågor
 • Bosociala frågor

 ylsa.jpg 
Sandström, Ylva
08-406 55 04
 

 

 

 

 • Bostäder och boende för äldre
 • Kooperativ hyresrätt
 • Stadsdelsutveckling
 • Bostadsförsöjning
 • Tillgänglighetsfrågor