Ekonomi och Finans

maga.jpg
Gabrielsson Maria
08-406 55 45

 • Finansieringsfrågor
 • Borgensavgifter
 • Pro-lån
 • Fastighetsskatt
 • Redovisning

 
Erik Johansson
08-406 55 23

 • Hyresstatistik
 • Hyresförhandlingsfrågor
 • Hyresmarknadskommittén
 • Konsultverksamhet hyresförhandling och hyressättningpewa.jpg
Wallberg Peter
08-406 55 15

 • Skatterätt
 • Årsredovisningspraxis
 • Fastighetsvärdering