Kommunikation och Affärsutveckling

chan.jpg
Andersson Cherstin
08-406 55 52

 • Marknadsföring och kommunikationsplanering
 • Grafisk form och illustration
 • Workshops inom kreativt idéarbete

 

 

daan.jpg 
Andersson Daniel
08-406 55 66

 • Utbildningsadministratör

 

 

acca.jpg
Carnebro Anna-Carin
08-406 55 26

 • Webbansvarig
 • Digital kommunikation
 • Marknadsföring och kommunikationsplanering

 

 

Anders_Ericsson.jpg
Ericsson Anders
08-406 55 77

 • Webbredaktör
 • Skribent
 • Marknadsföring och kommunikationsplanering

 

anis.jpg  
Istemo Annicka
08-406 55 51

 • Marknadsföring och kommunikationsplanering
 • Grafisk form och illustration
 • Allmännyttans energisparkampanj
 

 

  peli.jpg
Liljestrand Pernilla
08-406 56 21

 • Utbildningsadministratör

 

 

Ramzi_Louhem_Msabah.jpg

Louhem Msabah Ramzi
08-406 55 64

 • Vaktmästeri

 

clpe.jpg  
Petersson Claes
08-406 56 01

 • Vaktmästeri
 • Trycksaksbeställning
 • Lokaler och inventariernira.jpg
Rådström Nina, chef Kommunikation & Affärsutveckling
08-406 55 72 

 • Kommunikationsstrategier
 • Varumärkesarbete
 • Utvecklingsfrågorassa.jpg  

Sandell Åsa
08-406 55 02​, 08-406 55 86​

 • Husmor i personalrestaurangenpesu.jpg 
Sundqvist Peter
08-406 55 49

 • CRM-ansvarig (LIME)
 • Nyckeltal för lägenhetsreparationer
 • Statistik

 

 

ansu.jpg
Treschow Anna
08-406 55 41

 • Utbildningsadministratör

 


Beata_Wenning_SABO.jpg
Beata Wenning
08-406 55 55​

 • Växel och reception
 • Fakturering, ekonomihantering

 
  evwi.jpg
Wittrin EvaHanna
08-406 56 17​ 

 • Mötesansvarig på SABO