VD-stab

Anders Nordstrand.jpg
Anders Nordstrand, VD
08-406 55 70

guwi.jpg  

Wikman Gunilla, VD-assistent
08-406 55 70


joma.jpg 

Mark-Nielsen Jörgen
08-406 55 40

 • Utredningar och analyser
 • Omvärlds- och intressebevakning
 • Remissyttranden
 • Trepartssamarbetejood.jpg 

Ode Johanna (tjänstledig)

 • Internationella frågor
 • Intressebevakning EU
 • Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer (NBO)chlu.jpg  

Lundström Charlotta
08-406 55 25

 • Pressansvarig
 • Presskontakter
 • Opinionsbildning
 • Mediastrategier