Enheter


Boende och Juridik.
 
Enheten arbetar dels med juridik, dels med frågor som rör relationen mellan medlemsföretagen och hyresgästerna. Vad avser frågorna som rör relationen mellan medlemsföretagen och hyresgästerna sätts fokus på boendesociala frågor, trygghetsfrågor, stadsdelsutveckling, hyresgästinflytande, boendekoncept, kundaktiviteter, kundmätningar, med mera.

Fastighetsutveckling. Chef Petter Jurdell.
Här samlas expertresurser för drift, förvaltning och byggherrerollen. Miljö- och energifrågor, planfrågor, nyproduktion, underhållsplanering, upphandlingar samt IT- och bredbandsfrågor står på agendan.


Kommunikation och Affärsutveckling.
Chef Nina Rådström.
Här ligger ansvar såväl för SABOs externa som interna kommunikation samt en rådgivande roll i marknadsförings- och mediafrågor gentemot medlemsföretagen. Till enheten hör även genomförandeansvar för utbildningar och konferenser samt SABOs verksamhetstutveckling och koordination av affärsutveckling över enhetsgränserna.


Human Resources.
Chef Hanna Larsson.
Enheten arbetar huvudsakligen med branschens kompetensförsörjning respektive kompetensutveckling. För att öka kunskapen om fastighetsbranschen driver enheten ett traineeprogram och deltar också i arbetsmarknadsdagar vid högskolor/universitet. Enheten erbjuder också utbildningar för strategiska grupper vid företagen samt för styrelseledamöter. Gruppen erbjuder även konsulttjänster inom rekrytering, organisationsfrågor, omvärldsanalys och affärsplanering.


Ekonomi och Finans.
Chef Chris Österlund.
Enhetens fokus ligger på ekonomisk planering och uppföljning, redovisning, skatte- och momsfrågor, fastighetsekonomi och värderingar, finansieringslösningar och kreditfrågor. Här finns också expertresurser för hyresförhandlingar.


Administration.
Chef Thorbjörn Nilsen.
Denna enhet ansvarar för SABOs interna stöd i form av ekonomisk redovisning och bokslut, löner, personalfrågor, lokalfrågor samt ansvar för interna IT-system, drift och support


Vd-stab.
Anders Nordstrand
, vd. För utredningar och remisser svarar Jörgen Mark-Nielsen. Ansvarig för internationella frågor är Johanna Ode. Vd-assistent är Gunilla Wikman. Pressansvarig är Charlotta Lundström.