Hållbarhet 

SABO är miljödiplomerade, vilket innebär att vi arbetar efter ett miljöledningssystem som bygger på grundelementen i ISO 14001 och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Miljöpolicy 2016.pdfMiljöpolicy 2016.pdf

 

Miljöberättelse 2015.pdfMiljöberättelse 2015.pdf

 

Störst möjlighet att påverka miljön i ett större perspektiv har SABO indirekt, genom de insatser vi gör för att öka kunskapen och på olika sätt stimulera energieffektiv och miljöanpassad förvaltning och byggande hos våra medlemsföretag.

Exempel på sådana insatser är Allmännyttans energisparkampanj. SABO har också Skåneinitiativet, vårt eget ”Kyotoprotokoll”, där medlemsföretag åtar sig att minska sin energiförbrukning med 20% fram till 2016. 2013 inrättades också SABOs hållbarhetspris, som kommer att delas ut vartannat år.

SABO påverkar även miljön direkt genom innehållet i de tjänster och produkter vi nyttjar och tillhandahåller. Vidare påverkar vårt eget beteende miljön, till exempel hur vi reser i tjänsten, hur vi gör våra inköp, hur vi utnyttjar våra lokaler och hur vi hanterar vårt avfall.

Samtliga 48 medarbetare i koncernen har genomgått grundläggande miljöutbildning och varje år tas ett handlingsprogram fram, med åtgärder inom områdena utbildning, kommunikation, inköp, energi, transporter och avfall.

SABO har också en hållbarhetsgrupp med uppgift att driva det interna arbetet och att samordna det med det hållbarhetsarbete som bedrivs externt. Exempel på åtgärder i vår verksamhet som har direkt miljöpåverkan är förbättrad källsortering, rörelsestyrd belysning på toaletter och förhyrning av cykelgarage för att underlätta för medarbetare att cykla till jobbet.