Samarbeten

 

SABO är representerat i ett antal partssammansatta organ, till exempel Hyresmarknadskommittén. Det är ett kontaktorgan mellan SABO och Hyresgästernas Riksförbund, där bland annat hyrestvister behandlas.

 

SABO är också representerat i ett antal kommittéer och arbetsgrupper inom till exempel forskning och utveckling samt i olika rådgivande organ.

HBV, Husbyggnadsvaror, är SABO-företagens gemensamma inköpsföretag. Genom centrala inköp kan SABO-företagen påverka priser, kvalitet och service.
Länk till HBV

SABO Byggnadsförsäkrings AB (SABOF) finns till för att kunna erbjuda SABO:s medlemsföretag det bästa och mest prisvärda försäkringsskyddet på marknaden, försäkring och service särskilt utformad för SABO-företagens behov .
Länk till SABOF

SABO äger SABO Förlags AB, som bl a ger ut tidningen Bofast, ett angeläget informations- och debattorgan i bostadsbranschen.
Länk till BOFAST

SABO är medlem i FASTIGO, en arbetsgivarorganisation för kommunala, kooperativa bostadsföretag och privata fastighetsbolag, entreprenörer och bostadsrättsföreningar.
Länk till FASTIGO

SABO är medlemmar i den nordiska bostadsorganisationen NBO och den europeiska intresseorganisationen Housing Europe.