Vd-rådet


Vd-rådet består av 14 verkställande direktörer. Dessa utses av övriga vd:ar vid sex regionala vd-träffar runtom i landet. Varje region representeras av en företrädare för ett större och en för ett mindre företag. Deltagarna arbetar i rådet under två år.
 
Vd-rådet är ett rådgivande organ till SABOs vd. Rådet sammanträder i regel kort tid innan SABOs styrelsemöten vilket ger möjlighet att ventilera de frågor som kommer att behandlas av styrelsen.
 
Vd-rådet utgör också SABOs stora delegation i Hyresmarknadskommittén.
 
Ledamöter i SABOs vd-råd 2016-2017
 
Norra regionen
Marie Selin
Mitthem AB, Sundsvall
 
Helen Olausson
Årehus AB, Järpen
 
Region Mellansverige
Bernard Niglis
Salabostäder AB, Sala
 
Urban E Linder
Kristinehamnsbostäder, Kristinehamn 
 
Östra regionen
Patrik Huldt
Arbetarbostadsfonden stiftelse, Stockholm 
 
Jennie Sahlsten
Enköpings Hyresbostäder, Enköping
 
Västra regionen
Urban Blom  
Eidar AB, Trollhättan   
 
Ted Lärnhem
Orustbostäder Stiftelse, Orust
 
Sydöstra regionen
Satu Jonsson
Vaggeryd-Skillingaryds bostads AB, Vaggeryd
 
Sven-Åke Lindberg
Västerviks Bostads AB, Västervik
 
Södra regionen
Håkan Ekelund
Lunds Kommuns Fastighets AB, Lund
 
Pia Jönsson
TrelleborgsHem AB, Trelleborg
 
Stor-företagen 
Anette Sand
Familjebostäder AB,
 
Per-Henrik Hartmann
Familjebostäder AB, Göteborg