Organisation


SABO har en organisation med fokus på medlemmarnas verksamhet och framtida utmaningar


Organisationen trädde i kraft 1 juni 2017 och är formad som en linjeorganisation med fyra enheter som har fokus på medlemsföretagens verksamhet och en som ansvarar för SABOs egen administration. Organisationen har även en vd-stab.

Enheterna är:


Fastighet & Boende. Chef Petter Jurdell.

Här samlas expertresurser inom fastighets- och boendeområdet. Enheten arbetar med frågor inom  drift, förvaltning, byggherrerollen, miljö- och energifrågor, utemiljö, planfrågor, nyproduktion, underhållsplanering, renovering, upphandling, digitalisering, integration, hyresgästkommunikation, boende för äldre, trygghet och boinflytande.

 

Ekonomi och Juridik. Chef Susanna Höglund
Enheten arbetar med ekonomi- och juridikfrågor. Fokus ligger på ekonomisk planering och uppföljning, redovisning, skatte- och momsfrågor, fastighetsekonomi och värderingar, finansieringsfrågor, hyresjuridik, entreprenadjuridik, dataskyddsförordningen, hyressättning och hyresförhandlingar.

 

Utbildning och Konferens. Tf chef Fredrik Lindblad.
Enheten ansvarar för att projektleda, genomföra samt utveckla utbildningar, konferenser, nätverksträffar och möten – såväl på SABO som runt om i landet. Enheten ansvarar även för SABOs traineeprogram.

 

Kommunikation. Chef Nina Rådström.
Här ligger ansvar för SABOs medlemskommunikation, opinionsbildning samt extern och intern kommunikation. Enheten har också en rådgivande roll i kommunikationsfrågor, såväl digitala som analoga. Till enheten hör även ansvar för SABOs digitala tjänsteutveckling.

 

Administration. Tf chef Thorbjörn Nilsen.
Administrativa enheten ansvarar för SABOs strategiska verksamhetsstyrning. Här ligger också ansvar för internt stöd i form av ekonomi, HR, IT, lokaler, vaktmästeri, reception och kök.

 

Vd-stab
Staben ansvarar för kontakter med medlemsföretagens vdar, styrelser samt SABOs styrelse. Vd-staben ansvarar även för övergripande lobbyarbete, bostadspolitisk omvärldsbevakning, internationella frågor samt affärsutveckling. Här ligger också ansvar för utredningar, remisser och press samt ett sammanhållet ansvar för hållbarhetsfrågor.