Organisation


SABO har en organisation med fokus på medlemmarnas verksamhet och framtida utmaningar


Organisationen är formad som en linjeorganisation med fem enheter som har fokus på medlemsföretagens verksamhet och en som ansvarar för SABOs egen administration. Varje enhet har personal-, budget- och innehållsansvar för det egna området vad gäller intressebevakning, rådgivning, utbildning, utveckling, konsulttjänster med mera.

Enheterna är:


Boende och Juridik.
Chef Susanna Wahlberg.
Enheten sätter fokus på frågor som hyresgästinflytande, boendekoncept, kundaktiviteter, kundmätningar, boendesociala frågor, trygghetsfrågor mm. Till enheten hör även SABOs jurister.


Fastighetsutveckling.
Chef Petter Jurdell.
Här samlas expertresurser för drift, förvaltning och byggherrerollen. Miljö- och energifrågor, planfrågor, nyproduktion, underhållsplanering, upphandlingar samt IT- och bredbandsfrågor står på agendan.


Kommunikation och Affärsutveckling.
Chef Nina Rådström.
Här ligger ansvar såväl för SABOs externa som interna kommunikation samt en rådgivande roll i marknadsförings- och mediefrågor gentemot medlemsföretagen. Till enheten hör även genomförandeansvar för utbildningar, möten och konferenser samt vaktmästeri, reception och kök. Här finns också ett ansvar för SABOs verksamhetsutveckling och koordination av affärsutveckling över enhetsgränserna.


Human Resources.
Chef Hanna Larsson.
Enheten ansvarar för frågor gällande kompetensförsörjning till branschen. Detta omfattar bland annat traineeprogram, deltagande i arbetsmarknadsdagar, utbildningar för styrelser, VD:ar, mellanchefer, med flera.


Ekonomi och Finans.

Enhetens fokus ligger på ekonomisk planering och uppföljning, redovisning, skatte- och momsfrågor, fastighetsekonomi och värderingar, finansieringslösningar och kreditfrågor. Här finns också expertresurser för hyresförhandlingar.


Administration.
Chef Thorbjörn Nilsen.
Denna enhet ansvarar för SABOs interna stöd i form av ekonomisk redovisning och bokslut, löner, personalfrågor, lokalfrågor, samt ansvar för interna IT-system, drift och support


Vd-stab
För utredningar och remisser svarar Jörgen Mark-Nielsen. VD-assistent är Gunilla Wikman. Pressansvarig är Charlotta Lundström.