Kongressen


Kongressen är SABOs högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer.
Vart fjärde år hålls en större kongress.


Inför den större kongressen hålls nyval av kongressombuden. Kongressen består av 75 ombud och lika många ersättare. Kongressen väljer SABOs styrelse och revisorer på fyra år. Senaste kongressen genomfördes i Karlstad 22-24 april 2015.

Läs mer om vad som hände på kongressen på: www.sabokongress.se

Kongressombud valda för perioden 2015-2019