Sök trycksak
Visa: Senast | Namn
Pris: Medlem / Ej medlem
FastBAS 2017 Kontoplan med anvisningar
FastBAS 2017 är en branschanpassad kontoplan för alla typer av fastighetsägare, oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS.
NYHET!
Pris: 395/395 kr
Ekonomisk statistik 2016
Rapporten är en sammanställning av ekonomiska uppgifter för SABOs medlemsföretag och innehåller nyckeltal på alltifrån drift- och underhållskostnader till soliditet och räntetäckningsgrader.
NYHET!
Pris: 500/800 kr
Handledning för systematisk hyressättning
Detta är en handledning till er som är på väg att införa systematisk hyressättning eller som är mitt i arbetet men kanske fastnat på vägen.
NYHET!
Pris: 75/150 kr
Min bostad
Peka och visa när något är fel eller kan bli bättre
NYHET!
Pris: 100/200 kr
Skötselhandbok för bostadsgårdar
I Skötselhandbok för bostadgårdar har vi samlat grundläggande kunskap om skötsel, med exempel på praktiska verktyg för planering och kontroll av skötselarbetet.
Pris: 490/790 kr
Ämne: Miljö
Fastighetsägarens ansvar
Här ges en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet.
Pris: 195/395 kr
Hittade ingen trycksak med Id 35301.
Ansvarsfull uthyrning av bostäder
De allmännyttiga bostadsföretagen har ett samhällsansvar och i detta ligger att bedriva en ansvarsfull uthyrning av bostäder.
Pris: 75/150 kr
Lika inför värden? Om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag
Denna vägledning är tänkt som ett stöd för bostadsbolag som vill arbeta aktivt mot diskriminering.
Pris: 75/150 kr
Riktlinjer för andrahandsuthyrning
Riktlinjer i syfte att förebygga en okontrollerad utbredning av andrahandshyresmarknaden.
Pris: 75/150 kr
Ämne: Juridik
Nyttan med allmännyttan – en sammanfattning av ett forskningsprojekt
Nyttan med allmännyttan är ett forskningsprojekt som startades 2013 på SABOs initiativ. Forskningsledare har varit Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, och sammanlagt har elva forskare varit delaktiga.
Pris: 120/240 kr
Agenda för mandatperioden 2015–2019
Agendan för mandatperioden 2015–2019 som SABOs kongress beslutade om den 22–24 april 2015.
Pris: 1/1 kr
Koll på miljökraven – Bostadsföretagets egenkontroll enligt miljöbalken
SABOs skrift Koll på miljökraven riktar sig till alla bostadsföretag som ett stöd i arbetet med att uppfylla kravet på egenkontroll i miljöbalken. I den här skriften står miljölagstiftningen och dess krav i centrum.
Pris: 150/300 kr
Ämne: Miljö
Tvättstugans ABC
SABOs vägledning för tvättstugor riktar sig till bostadsföretag som ska renovera tvättstugor eller planera nya.
Pris: 150/300 kr
Beställningslista
Visa priser för:
Totalt:
0 kr
Exklusive moms, inklusive frakt.
Mest köpta
Nyckeltal för lägenhetsreparationer 2017
Pris: 135/270 kr
FastBAS 2017 Kontoplan med anvisningar
Pris: 395/395 kr
Komponentredovisning av fastigheter
Pris: 120/240 kr