Sök trycksak
Visa: Senast | Namn
Pris: Medlem / Ej medlem
FastBAS 2017 Kontoplan med anvisningar
FastBAS 2017 är en branschanpassad kontoplan för alla typer av fastighetsägare, oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS.
NYHET!
Pris: 395/395 kr
Ekonomisk statistik 2016
Rapporten är en sammanställning av ekonomiska uppgifter för SABOs medlemsföretag och innehåller nyckeltal på alltifrån drift- och underhållskostnader till soliditet och räntetäckningsgrader.
NYHET!
Pris: 500/800 kr
Handledning för systematisk hyressättning
Detta är en handledning till er som är på väg att införa systematisk hyressättning eller som är mitt i arbetet men kanske fastnat på vägen.
NYHET!
Pris: 75/150 kr
Min bostad
Peka och visa när något är fel eller kan bli bättre
NYHET!
Pris: 100/200 kr
Skötselhandbok för bostadsgårdar
Hur du kan styra skötsel av utemiljö.
Pris: 490/790 kr
Ämne: Miljö
Fastighetsägarens ansvar
Här ges en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet.
Pris: 195/395 kr
Hittade ingen trycksak med Id 35301.
Ansvarsfull uthyrning av bostäder
De allmännyttiga bostadsföretagen har ett samhällsansvar och i detta ligger att bedriva en ansvarsfull uthyrning av bostäder.
Pris: 75/150 kr
Lika inför värden? Om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag
Denna vägledning är tänkt som ett stöd för bostadsbolag som vill arbeta aktivt mot diskriminering.
Pris: 75/150 kr
Riktlinjer för andrahandsuthyrning
SABO har i samråd med Fastighetsägarna tagit fram dessa riktlinjer i syfte att förebygga en okontrollerad utbredning av andrahandshyresmarknaden.
Pris: 75/150 kr
Ämne: Juridik
Nyttan med allmännyttan – en sammanfattning av ett forskningsprojekt
Nyttan med allmännyttan är ett forskningsprojekt som startades 2013 på SABOs initiativ. Forskningsledare har varit Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, och sammanlagt har elva forskare varit delaktiga.
Pris: 120/240 kr
Agenda för mandatperioden 2015–2019
SABOs kongress 22–24 april 2015 beslutade om en agenda för mandatperioden 2015–2019. Med agendan pekar kongressen ut nio mål som SABOs styrelse ska lägga särskild omsorg vid att uppnå. Syftet är att främja medlemsföretagens arbete och underlätta för dem att bedriva sin verksamhet så att de kan vara till nytta för kommunerna, bostadsområdena och hyresgästerna.
Pris: 1/1 kr
Koll på miljökraven – Bostadsföretagets egenkontroll enligt miljöbalken
SABOs skrift Koll på miljökraven riktar sig till alla bostadsföretag som ett stöd i arbetet med att uppfylla kravet på egenkontroll i miljöbalken. I den här skriften står miljölagstiftningen och dess krav i centrum.
Pris: 150/300 kr
Ämne: Miljö
Tvättstugans ABC
SABOs vägledning för tvättstugor riktar sig till bostadsföretag som ska renovera tvättstugor eller planera nya.
Pris: 150/300 kr
Beställningslista
Visa priser för:
Totalt:
0 kr
Exklusive moms, inklusive frakt.
Mest köpta
Nyckeltal för lägenhetsreparationer 2017
Pris: 135/270 kr
FastBAS 2017 Kontoplan med anvisningar
Pris: 395/395 kr
Allmännyttans väggalmanacka 2018 med eget påtryck
Pris: 21/27 kr