Utbildning/Konferens

SABOs Kongress 2017

26-28 apr, Linköping

Välkommen till SABOs kongress 2017 i Linköping! Som värd för kongressen står det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget Stångåstaden. Kongressen är SABOs högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer.

Nudging

– gör det lätt att göra rätt

28 mar Stockholm

Att kommunicera trivselregler är en stor utmaning för många bostadsföretag. Det kan handla om sopsortering, rutiner i tvättstugan eller att få bort cyklar och barnvagnar i trapphuset. Men kan vi egentligen ändra människors beteende och hur gör vi det bäst? På den här utbildningen får du prova hur nudging kan fungera som kommunikationsverktyg.

Finansutbildning steg 1

Finansiering och risker

4 apr Stockholm

Det första steget i SABOs Finansutbildning riktar sig till dig som är ny i finansområdet eller för dig som behöver uppdatera dina kunskaper. Målsättningen är att du skall få praktisk kunskap och de verktyg du behöver för att kunna sköta finansieringen i ett fastighetsbolag.

Våld i nära relationer

- en fråga om trygghet i bostadsområdet

20 apr Stockholm

Hur gör vi som bostadsbolag för att skapa ett tryggare boende? På vilket sätt kan grannar bli en resurs när samhällets instanser inte räcker till. Både medarbetare i bostadsbolag och grannar kan vara viktiga aktörer för att förebygga samt förhindra våldsutsatthet och hjälpa barn som far illa. För att göra detta behövs kunskap och verktyg.

SABOs Kommunikationsdagar

17-18 maj, Göteborg

SABOs Kommunikationsdagar är en tvådagarskonferens för dig som arbetar med kommunikation, digitala frågor eller IT i SABOs medlemsföretag. Det är två fullmatade dagar med intressanta studiebesök, inspirationsföreläsningar och parallella seminarier.