Utbildning/Konferens

Grannmedling

2-3 maj, Stockholm

När människor bor tillsammans uppstår ibland grannkonflikter. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande verktyg i grannmedling som metod.

Hyror

Nätverk

17 maj Stockholm

Fokus för vårens hyreskonferens är utveckling av förhandlingsprocessen. Du är inbjuden att tillsammans med andra medlemsföretag arbeta med frågan: Hur kan vi som allmännyttiga bostadsbolag göra den årliga förhandlingen mer effektiv och skapa bättre förutsättningar för en god förhandlingsprocess?

SABOs Finansdag

8 jun Stockholm

Allmännyttans mötesplats för oss som arbetar med branschens finans- och fastighetsfrågor