Utbildning/Konferens

Utvecklingsprogram för VD i SABO-företag

25-26 sep, Stockholm

Få ny kunskap, utbyt erfarenheter och utveckla ditt ledarskap. Välkommen till ett unikt utvecklingsprogram speciellt framtaget för dig som är VD i ett allmännyttigt bostadsbolag.

Bostadsföretaget och äldre hyresgäster

28-29 aug, Stockholm

Allt fler äldre bor kvar i vanliga lägenheter, även när hjälpbehoven ökar. Din förståelse för deras situation och ditt bemötande är avgörande för att ni ska kunna erbjuda ett tryggt och uppskattat boende. Er kunskap om hur bostäder och fastigheter kan anpassas på ett enkelt sätt förlänger ett självständigt boende.

Praktiskt Ledarskap

- för arbetsledare i bostadsföretag

6-7 sep, Stockholm

Ett bra ledarskap utgår från stor självkännedom och självinsikt om sitt eget beteende i olika situationer samt det egna sättet att kommunicera. Detta är grundförutsättningen för att kunna skapa god dialog i arbetsgruppen, vara coach och ledare samt kunna hantera gruppdynamikens krafter.

Energijakt för alla

Teori och praktik

19-20 sep, Stockholm

Jakten på energitjuvar pågår i många bostadsföretag och även den som inte är tekniker kan göra stor skillnad. Målet med den här utbildningen är att ge dig kunskap om vad som påverkar energiarbetet och att du får med dig konkreta tips att använda i din arbetsvardag.

Ledarskap i förändringsprocesser

21-22 sep, Stockholm

Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap i förändringsprocesser är att våga bygga relationer med sina medarbetare och att samtidigt ta fullt ansvar för att nödvändiga och ibland jobbiga förändringar genomförs. För att nå framgång krävs delaktighet. I detta är bra möten och systemstöd i det interna arbetet viktiga delar.

SABOs Integrationsdagar

18-19 okt, Malmö

Inom allmännyttan bor människor med olika intressen och bakgrund, ibland från olika delar av världen. Bostadsföretagen har ofta stor erfarenhet av att förvalta mångkulturella bostadsområden, främja integration och hitta strategier för att skapa så goda boendemiljöer som möjligt.

Flygande Start på Jobbet

24-25 okt, Stockholm

Syftet med utbildningen är att ge nyanställda en karta över den arena som de allmännyttiga bostadsföretagen befinner sig på så att man bättre kan förstå de situationer man möter. Utbildningen vänder sig till nyanställda i SABO-företag och innehåller sådan information om arbetet i ett allmännyttigt bostadsföretag som alla har nytta av att känna till, oavsett befattning i företaget och som nästan ingen är anställd för att vara expert på.