Utbildning/Konferens

Våld i nära relationer

- en fråga om trygghet i bostadsområdet

20 apr Stockholm

Hur gör vi som bostadsbolag för att skapa ett tryggare boende? På vilket sätt kan grannar bli en resurs när samhällets instanser inte räcker till. Både medarbetare i bostadsbolag och grannar kan vara viktiga aktörer för att förebygga samt förhindra våldsutsatthet och hjälpa barn som far illa. För att göra detta behövs kunskap och verktyg.

Finansutbildning steg 1

Finansiering och risker

4 apr Stockholm

Det första steget i SABOs Finansutbildning riktar sig till dig som är ny i finansområdet eller för dig som behöver uppdatera dina kunskaper. Målsättningen är att du skall få praktisk kunskap och de verktyg du behöver för att kunna sköta finansieringen i ett fastighetsbolag.

Hyror

Nätverk

3 maj Umeå

Fokus för vårens hyreskonferens är utveckling av förhandlingsprocessen. Du är inbjuden att tillsammans med andra medlemsföretag arbeta med frågan: Hur kan vi som allmännyttiga bostadsbolag göra den årliga förhandlingen mer effektiv och skapa bättre förutsättningar för en god förhandlingsprocess?

Mångkulturella möten

11-12 maj, Stockholm

Ett arbete på bostadsföretag innebär många möten med personer från olika länder och med olika kulturer. Vad innebär det och vilka kunskaper och insikter kan leda till att kontakterna kan fungera smidigt?

SABOs Kommunikationsdagar

17-18 maj, Göteborg

SABOs Kommunikationsdagar är en tvådagarskonferens för dig som arbetar med kommunikation, digitala frågor eller IT i SABOs medlemsföretag. Det är två fullmatade dagar med intressanta studiebesök, inspirationsföreläsningar och parallella seminarier.