Utbildning/Konferens

Första totalentreprenaden för utländska byggare

Besök projektet hos Treklövern Bostads AB

23 nov Klippan

Att handla upp ett utländskt byggföretag som totalentreprenör har före 2016 aldrig hänt inom allmännyttan och enligt Konkurrensverket har det bara förekommit en enda anbudslämnare, vid ett tillfälle. Sedan hände något. Treklövern Bostads AB antog ett anbud från ett Polskt byggföretag, Tulcon SA Polen, att uppföra 58 lägenheter och prispressen var rejäl. Cirka 15 procent till närmsta konkurrent.

Investeringskalkylering Grund

28 nov Stockholm

Detta är utbildningen för dig som vill skaffa dig en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringar.

Årets Energikick 2017

28-29 nov, Örebro

2017 års energikonferens för allmännyttan Årets energikick går av stapeln i Örebro under hösten. På konferensen kommer vi passa på att fira resultatet i Skåneinitiativet som går i mål 31 december 2016 och följs upp under våren 2017.

Investeringskalkylering Fortsättning

29-30 nov, Stockholm

Behöver du i ditt arbete ta fram kalkyler för investeringar i nyproduktion eller större ombyggnader? Då är detta utbildningen för dig! Du får också en fördjupad förståelse för de faktorer som styr investeringens värde och reglerna för upp- och nedskrivning av värdet i balansräkningen.

Hyresjuridik II

7-8 dec, Stockholm

Hyresjuridik II är en fortsättning på Hyresjuridik I. Vi går djupare in på de centrala bestämmelserna i hyreslagen och kommenterar dessa närmare. Vi jämför dem med konkreta rättsfall och ser hur domstolarna tolkat bestämmelserna.