Utbildning/Konferens

Hyresförhandlingarna 2017

Endagskonferens på fem platser i Sverige

11 okt Malmö

Hyresförhandlingar 2017 närmar sig med stormsteg. Efter sommaren är det dags att starta upp hyresförhandlingar och en bra start är SABOs hyreskonferenser där vi bland annat kommer att prata om samtalen som förts mellan SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna under ledning av Claes Stråth.

Bostadsengelska för lyckade kundmöten

12-13 okt, Stockholm

Allt fler boende har ett annat modersmål än svenska, engelska är ofta det gemensamma språket. Därför erbjuder SABO nu en skräddarsydd utbildning som ger dig både ett ökat ordförråd och bättre självförtroende när du pratar engelska.

Möt entreprenörer i Baltikum

17-20 okt, Baltikum

De allt högre byggpriserna vittnar om att Sveriges konkurrensläge är sämre än i andra länder i Europa. Nu har du möjlighet att tillsammans med SABO och andra medlemsföretag göra en konkret kraftansträngning för att göra något åt detta när Sveriges behov av bostadsbyggnation är som störst.

Ombyggnadssamordnare

25-27 okt, Stockholm

SABO erbjuder under hösten en tredagarsutbildning för ombyggnadssamordnare. Utbildningen riktar sig till personal i SABO-företagen som framöver ska arbeta med samordning av entreprenörer, hyresgäster och bostadsbolaget under större renoveringar och ombyggnader.

Entreprenadrätt

16-17 nov, Stockholm

Utbildningens syfte är att ge deltagarna grundläggande och nödvändiga kunskaper rörande de allmänna bestämmelser och avtalsvillkor som tillämpas inom byggbranschen och entrepenadförhållanden.