SABO: Läget bör påverka hyrorna mer
Hyressättning Stockholm och Sundbyberg är samma ort i hyresrättslig mening – men de har inte samma attraktivitet. Det har Svea hovrätt nyligen slagit fast. Domen bör få stor betydelse i hyresförhandlingarna, menar ...
2018-11-07SABO
Kommuner tvingas meddela EU om detaljplaner
Nyproduktion Ett nyligen uppmärksammat beslut i EU-domstolen pekar på att kommuners detaljplaner faller in under EU:s tjänstedirektiv. Därmed blir kommunerna anmälningspliktiga till EU-kommissionen. SABO har nu, t...
2018-11-07SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation