Aspö Eko-Logi kan få pris för socialt ansvar
Hållbarhet Skövdebostäders bostadsområde Aspö Eko-logi har blivit nominerat till Eurhonet CSR Award, som delas ut av ett europeiskt bostadsnätverk.
2018-10-11Medlem
Så påverkar valresultatet SABO
SABO Det arbetas för fullt med att sy ihop politiska styren i landet. Men också SABOs styre avgörs av valet, i en speciell kombination av valresultat i kommunerna och bostadsföretagens storlek. Här har S o...
2018-10-10SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation