SABO: Jämn byggtakt kan mildra konjunktursvängningar
Ekonomi & finans, Nyproduktion Enligt Riksbankens senaste penningpolitiska rapport har konjunkturen gått in i en fas med lägre tillväxt. SABOs chefsekonom Susanna Höglund framhåller att svängningar i konjunkturen kan mildras genom ...
2019-02-13SABO
Klimatdialog ska minska miljöpåverkan från fjärrvärme
Energi, Hållbarhet Nu öppnar Klimatdialogen för alla bostadsföretag och fjärrvärmebolag som är med i Prisdialogen. – Det är en plattform för att minska klimatpåverkan på riktigt. Tillsammans kan man hitta åtgärder för a...
2019-02-12SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation