Utemiljöstöd till utsatta områden tas bort
Integration, Miljö Under 2018 delade Boverket ut 425 miljoner kronor till förbättrade utemiljöer i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Pengarna gick bland annat till lekplatser, belysning, mötesplatser och konst – m...
2019-01-08SABO
Gislavedshus utmanar grannbolagen i klimattävlan
Energi, Hållbarhet Gislavedshus hör till de nu 125 bostadsföretag som anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ. Nu utmanar bolaget allmännyttorna i grannkommunerna att också skriva under Klimatinitiativet. – Vi k...
2019-01-04SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation