Karl Törnmarck ny ansvarig för internationella frågor
SABO Karl Törnmarck kommer närmast från Osloregionens Europakontor i Bryssel, där han arbetade som energi- och klimatrådgivare. Han har även varit konsult med fokus på energifrågor vid Trinomics i...
2017–12–06SABO
Snart rensas servitut ur fastighetsregistret
Juridik Genom den så kallade förnyelselagen kommer vissa inskrivningar att tas bort ur fastighetsregistret. Skälet är att många äldre inskrivningar av rättigheter i fastighetsregistret är inaktuella eller...
2017–12–05SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation