77 företag redan med i Allmännyttans klimatinitiativ
Energi, Hållbarhet Nu har 77 bostadsföretag gått med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. – Det är fantastiskt att så många redan anslutit sig till Klimatinitia...
2018-11-29SABO
MKB anställer hyresgäster för att öka tryggheten
Boende MKB Fastighets AB i Malmö har anställt fem långtidsarbetslösa kvinnor som ska arbeta med fastighetsskötsel. Satsningen ska ge ökad trygghet och trivsel i bostadsområdet Bellevuegården. En dag i veckan...
2018-11-26Medlem

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation