Förslag till kongressen: Öppna för ny medlemsform i SABO
Allmännyttan, SABO Bredda SABO genom att införa en ny medlemsform för hyresvärdar som inte ägs av kommuner: långsiktiga och ansvarsfulla värdar ska kunna bli associerade medlemmar. Det skulle stärka SABO både ekonomiskt...
2019-04-16SABO
Växjöbostäder startar kampanj för att lyfta hyresrätten
Allmännyttan Växjöbostäder startar en kampanj för med syftet att stärka hyresrätten som boendeform: ”Hurra för hyresrätten!” I kampanjen lyfter bolaget fördelar som flexibilitet, att det bara är att ringa om någo...
2019-04-15Medlem

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation