Hyresgäster och allmännytta enas om systematisk Stockholmshyra
Hyressättning Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem har kommit överens med Hyresgästföreningen om att införa så kallad Stockholmshyra. Hyrorna ska nu bestämmas genom en systematisk hyressättning, som ...
2018-12-12SABO
Helsingborgshem vinner pris för renovering med boendedialog
Boende, Renovering Helsingborgshem har under flera år renoverat miljonprogramsområdet Drottninghög, med fokus på dialog med hyresgästerna. För denna upprustning och stadsdelsutveckling "med stor respekt för de boendes v...
2018-12-11Medlem

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation