Stockholmshem får cyklande områdestekniker
Miljö Som ett led i Stockholmshems klimatarbete ersätter bolaget servicebilen med en eldriven lastcykel. – Att få den här cykeln är det bästa som hänt mig på Stockholmshem. Jag får vara ute och röra på mig ...
2018-06-13Medlem
Ny webbplats för utländska byggare ska öka konkurrensen
Nyproduktion I dag lanserar Boverket en ny webbsatsning som ska sänka trösklarna för utländska byggherrar och entreprenörer som vill bygga bostäder i Sverige. – Helt klart ett steg i rätt riktning mot ökad kapacit...
2018-06-12SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation