Mycket allmännytta i Fastigos nya styrelse
Sveriges Allmännytta Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, valde på tisdagen en ny styrelse. En majoritet av den nya styrelsen kommer från allmännyttan. Nytt för i år är att stämmorna för Fastigo, HBV och...
2019-05-15SABO
”Prisdialogen har dämpat fjärrvärmepriserna”
Energi De fjärrvärmeföretag som är med i Prisdialogen har en lägre prisutveckling än de som inte är med. Det framhåller Gabriella Castegren, energiexpert på Sveriges Allmännytta, med anledning av en ny under...
2019-05-15SABO

Utbildningar och konferenser

Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation