Ny förpackningsinsamling börjar ta form
Förvaltning & drift, Miljö Från 2021 gäller nya regler för insamling av förpackningar och returpapper. Naturvårdsverkets vägledning om de nya kraven ska var klar i sommar. En överenskommelse om samarbete mellan Förpacknings- oc...
2019-04-09SABO
Så ska SABO arbeta – sju viktiga områden i ny agenda
Allmännyttan Höjt bostadsbidrag, låg moms på hyran, ett opartiskt organ som kan lösa hyrestvister för både allmännyttiga och privata fastighetsägare – och att allmännyttan ska slippa LOU. Det är några av de frågor...
2019-04-09SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation