Lagändring om begränsning av EBO skyndas på
Boende, Integration Regeringen kompletterade strax före valet sitt förslag om att asylsökande som ordnar eget boende kan riskera att förlora sin dagersättning. Nu finns två alternativa förslag och en uttalad ambition att...
2018-09-14SABO
Ny rapport: Konkurrensbrister fortsätter driva byggpriserna
Nyproduktion Konkurrensverkets uppföljning av konkurrensen i bostadsbyggandet mellan 2015 och 2018 visar på fortsatta brister. SABOs arbete för ökad konkurrens framhålls dock flerfaldigt av myndigheten.
2018-09-13SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation