SABO välkomnar långsiktiga energivillkor
Energi Regeringen har nyligen lagt en proposition till riksdagen om en ny energipolitisk inriktning. – Bra att politiken ligger i linje med allmännyttans ambitioner om energieffektivisering. SABO välkomnar l...
2018-04-17SABO
Ny chans söka utemiljöstöd
Boende Under 2016 och 2017 fick 117 projekt inom allmännyttan stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stödet är nu förlängt och på tisdagen öppnade en ny ansökningsomgång.
2018-04-17SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation