Konkurrensverket lyfter SABOs Kombohus
Nyproduktion I den nya rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018” menar Konkurrensverket att konkurrensen inom bostadsbyggandet är eftersatt. I verkets undersökning visar det sig att allmännyttiga bostadsföretag och ...
2018-02-19SABO
Boverket missar möjlighet att pressa byggpriserna
Nyproduktion Boverkets uppdrag var att lämna förslag som bidrar till en enhetlig kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. I stället har verket valt att föreslå åtgärder som omfattar kontroller av all...
2018-02-16SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation