Nytt ramavtal ger prispressade hyresgästenkäter
Boende, Förvaltning & drift SABO har tecknat ett ramavtal som ger medlemsföretagen lägre pris på enkäter till sina hyresgäster. I avtalet ingår även olika tjänster för att analysera hyresgästernas svar och höja kvaliteten i förv...
2019-02-12SABO
Sju allmännyttor prisade för bäst kvalitet i förvaltningen
Förvaltning & drift När Sveriges bästa hyresvärdar skulle koras stod inte mindre än sju allmännyttiga bostadsbolag på prispallen. Baserat på enkäter till hyresgästerna utsågs både Simrishamns Bostäder, Årehus, Bostaden i...
2019-02-08SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation