Flest hyresrätter i nya byggen
Nyproduktion Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 64 000 lägenheter under 2017, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är en ökning med åtta procent jämfört med 2016. De flesta nya lägenh...
2018-02-19SABO
Konkurrensverket lyfter SABOs Kombohus
Nyproduktion I den nya rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018” menar Konkurrensverket att konkurrensen inom bostadsbyggandet är eftersatt. I verkets undersökning visar det sig att allmännyttiga bostadsföretag och ...
2018-02-19SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation