Första ungdomsboendet för Lunds allmännytta
Nyproduktion På fredagen fick hyresgäst nummer ett sina lägenhetsnycklar till LKF:s ungdomsboende – det första i bostadsbolagets sjuttioåriga historia.
2018-08-10Medlem
100 goda exempel från allmännyttan
Allmännyttan Nu finns hundra goda exempel från allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet samlade på webbplatsen allmännyttan.se. Exemplen handlar om stadsdelsutveckling, miljö, integration, nybyggen, renoverin...
2018-08-09SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation