Podd: Pelle Björklund om hyresstrid och Stockholmsfixering
Opinion Det sägs då och då att situationen på Stockholms hyresmarknad får styra bostadspolitiken för hela landet. Och då syftas på bilden av en icke-fungerande hyresmarknad, där det är dyrt i förorten och bil...
2018-04-18Podd Allmännyttan
SABO välkomnar långsiktiga energivillkor
Energi Regeringen har nyligen lagt en proposition till riksdagen om en ny energipolitisk inriktning. – Bra att politiken ligger i linje med allmännyttans ambitioner om energieffektivisering. SABO välkomnar l...
2018-04-17SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation