Nordiska ministrar banar väg för harmoniserade byggregler
Nyproduktion, Renovering Nordiska ministerrådet vill genom ett pilotprojekt harmonisera byggreglerna för tillgänglighet i de nordiska länderna. Det berättade Kristian Henriksen, seniorrådgivare på ministerrådet, på den nordis...
2018-09-07SABO
Ny vägledning med nationella riktlinjer för hyresförhandlingarna
Hyressättning SABO och Fastighetsägarna har kommit överens gemensamma riktlinjer inför höstens hyresförhandlingar. I en ny vägledning kopplas utvecklingen av hyran till den makroekonomiska utvecklingen i Sverige. M...
2018-09-06SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation