Bostadsministern till SABOs kongress
SABO Bostadsminister Per Bolund kommer att hålla ett anförande under SABOs kongress, som samlas den 24–25 april i Örebro.
2019-03-06SABO
Allt färre otillåtna värdeöverföringar
Ekonomi & finans Drygt 827 miljoner kronor fördes över från de allmännyttiga bostadsbolagen till sina ägare kommunerna under 2017. Det framgår av en färsk rapport från Boverket. Endast en procent av bolagen förde över...
2019-03-05SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation