Medlemsavgifterna ändras – ny modell för mer lokalstöd
Sveriges Allmännytta Principerna för beräkning av medlemsavgifter till Sveriges Allmännytta ändras nästa år. Minimiavgifterna höjs och även lokalyta ska nu räknas in i underlaget – bland annat för att kunna finansiera exp...
2019-05-14SABO
Högsta antalet nya lägenheter sedan 1973
Nyproduktion Under förra året färdigställdes 42 844 lägenheter i nybyggda flerbostadshus. Det är 20 procent fler än året innan – och det högsta antalet sedan 1973, rapporterar Statistiska centralbyrån. ...
2019-05-08SABO

Utbildningar och konferenser

Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomför vi ungefär 300 tillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildning och konferens

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation