Nya besked om moms på solel och IMD
Ekonomi & finans, Energi Hur ska bostadsbolag hantera moms när hyresgästerna debiteras individuellt för el, gas och vatten? Och när kan moms för solelsinstallationer dras av? Det har Skatteverket nyligen tagit ställning till....
2018-03-12SABO
GDPR-hjälp till kommunikatörer
Juridik, Kommunikation Hur ska vi utforma samtyckesavtal när vi tar bilder? Får vi lämna adresslistor till vårt tryckeri? Och räknas en inspelad röst som en personuppgift? Det är några av de frågor som tas upp i det GDPR-st...
2018-03-12SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation