SABO: Risk för maktförskjutning och social housing med nytt utredarförslag
Bostadsvalet 2018, Opinion SABO säger nej till förslaget om ny bostadsförsörjningslag. Det skulle innebära en maktförskjutning från kommunerna till staten, ett avsteg från det generella bostadsförsörjningsansvaret och ett steg ...
2018-09-19SABO
Byggkostnaderna stiger mer än inflationen
Nyproduktion Byggkostnaderna har ökat med 3,8 procent det senaste året, enligt ny statistik från SCB. Ökningen är avsevärt högre än inflationstakten för samma period. – Detta är en ohållbar utveckling för en redan...
2018-09-19SABO

Utbildningar och konferenser

SABO är en av branschens största utbildningsaktör. Varje år genomför vi ungefär 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan!

Till utbildningarna

Aktuella utbildningar

För dig som medlem

Vi bistår dig som medlem så att du kan vara långsiktig och konkurrenskraftig aktör på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du får stöd och service i det dagliga arbetet genom rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk, trycksaker och information.

Vi verkar för att du som medlem ska ha goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Medlemsinformation