Vill du vara med och utveckla framtidens hem?

Hållbarhet och samhällsansvar står i fokus inom allmännyttan. De allmännyttiga bostadsföretagen fungerar som motor i områdesutveckling och bidrar själva, eller i samverkan med andra, till trygga och hållbara bostadsområden. Samtidigt är de en långsiktig och stadig aktör på sin lokala och regionala marknad som bidrar till ökad tillväxt för sin kommun och region.

Bolagen ligger i framkant på tekniksidan med behov av att utveckla avancerade tekniska lösningar som gör både boendet och förvaltningen bättre och enklare. Miljöarbetet står högt upp på bolagens agenda och de arbetar för att skapa ett mer miljövänligt boende och med större miljömedvetenhet i byggprocessen.

300 företag att välja mellan

De drygt 300 medlemmarna hos oss på SABO har över 13 000 medarbetare. Men de kommande åren behöver de anställa många nya medarbetare. Det innebär att utvecklingsmöjligheterna för dig som är ung och söker dig ut i arbetslivet nu är stora.

Våra medlemsföretag äger och förvaltar tillsammans runt 730 000 bostäder och ett stort antal lokaler. Ungefär var sjätte invånare i Sverige – 1,2 miljoner människor – bor hos ett allmännyttigt bostadsföretag.