Arbetsuppgifter

Som fastighetschef för Älmhultsbostäder ansvarar du för bolagets löpande förvaltning av fastighetsbeståndet och är en viktig del i att fortsätta vidareutveckla bolagets strategiska vision. Du uppskattar att arbeta verksamhetsnära och operativt samtidigt som du har ett öga för det strategiska – i vilket du och VD driver verksamheten mot tydligt uppsatta mål.

Vidare har du det formella ansvaret för den löpande fastighetsförvaltningen, nybyggnationer, din personal, arbetsmiljö och ekonomi. Ledorden i allt arbete är kvalitet och leveranssäkerhet. Du ingår i företagets ledningsgrupp och verkar för efter ett effektivt och framåtsträvande arbetssätt med tydliga handlingsplaner och uppföljningar. Du uppskattar en dynamisk vardag och har löpande dialog med såväl boende, leverantörer som personal.

Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med placering i Älmhult. Du rapporterar till VD.

Kvalifikationer

Vi söker dig med en för rollen lämplig eftergymnasial byggteknisk utbildning, alternativt har förvärvat motsvarande kunskaper genom praktisk erfarenhet. Din ledarerfarenhet är gedigen och du uppskattar utbytet mellan arbetstagare på olika nivåer.

Med en trygg och självständig framtoning intar du din roll där du drar nytta av din tidigare erfarenhet inom byggnadsverksamhet, nybyggnation, renovering och fastighetsförvaltning inom näringslivet – alternativt offentlig förvaltning. Genom tidigare roller har du även skapat god förståelse gällande projektledning och fastighetsekonomi. Tjänsten förutsätter god kommunikativ förmåga på såväl svenska som engelska. Tidigare yrkeserfarenhet av offentligägda fastighetsbolag eller fastighetsförvaltning är meriterande.

Som person är du lösningsorienterad med en uppövad förmåga att delegera i kombination med att kunna fatta beslut utifrån de ramar som finns. Du verkar genom din personal för att ta verksamheten till nästa nivå. Genom ett jordnära ledarskap och öppen kommunikation skapar du förtroende hos din omgivning. Du inspirerar och motiverar genom att vara lyhörd mot organisationen, boenden och samarbetspartners. För att ta vara på organisationens styrkor och hantera utmaningar är du ihärdig, strukturerad, driven och stödjande.

Kontakt

Rekryteringen görs av Påverka Nu. Vid frågor – kontakta Staffan Johansson på e-post staffan.johansson@paverka.nu alternativt telefon 076-677 26 91.

Ansökan

Ansökan görs via den här länken.
Sista ansökningsdatum är den 27 maj 2019.


Älmhultsbostäder (ÄBO) är ett av kommunen helägt bostadsföretag med lägenheter runt om i kommunen. Älmhultsbostäder står för en stor del av bostadsförsörjningen i Älmhults kommun och tillhandahåller även lokaler för handels- och servicenäringar som vill etablera sig i kommunen. Älmhultsbostäder ska bidra till kommunens övergripande mål genom att bygga attraktiva hyresrätter och skapa en god boendemiljö.