Position

Som förvaltningschef kommer du att leda den största organisatoriska enheten i företaget. På förvaltningsavdelningen arbetar cirka 55 personer och avdelningen består av tre huvudsakliga enheter: bostad, teknik samt mark och trädgård. Till din hjälp har du chefer för respektive enhet.

Förutom att leda avdelningen kommer du att ha ett personligt ansvar för att utveckla verksamheten avseende strategisk underhållsplanering, ekonomiska förutsättningar, utveckling och organisation.

Personen vi söker har en hög grad av personlig mognad. Ledarskapsegenskaper och dokumenterad erfarenhet av att leda kvalificerad personal är ett krav. Trygghet och stabilitet kan sägas vara ledord i ditt ledarskap.

Du har förmåga att vara lagspelare i ledningsgruppen och bidra till helheten. Branschkännedom är önskvärd, men inget absolut krav. Utbildningsmässigt är teknisk utbildning att föredra, gärna på högskolenivå. Annan utbildningsbakgrund som ekonomi och juridik är även tänkbar om branscherfarenhet finns.

Vi erbjuder ett uppdrag med betydande ansvar i ett företag som är bland Sveriges främsta i branschen. Vi är mitt uppe i ett spännande expansionsfas, i en stad som är under stark tillväxt.

Dina personliga insatser kommer att få stor betydelse för bolagets utveckling, för kommunens invånare och uppgiften att bostadsförsörja ett expansivt Varberg.

Ansökan

Välkommen att ansöka via www.mercuriurval.se i form av CV och personligt brev snarast, dock senast 31 maj, ref.nr SE-13695.
Eventuella frågor besvaras av Leif Andersson, Mercuri Urval, tel 035-13 55 37.

Varbergs Bostads AB är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB, som i sin tur ägs av Varbergs kommun. Varbergs Bostad förvaltar cirka 5 500 lägenheter och lokaler. Företaget är inne i en intensiv nyproduktionsfas och ska bygga cirka 1 000 lägenheter de närmaste åren.