En av de viktigaste utmaningarna för Alvesta kommun, liksom för de flesta kommunerna i Sverige, är att skapa ett bra boende för invånarna i det växande samhället. Här spelar AllboHus en viktig roll som den största aktören på fastighets- och bostadsmarknaden i Alvesta kommun.

Tillsammans med AllboHus medarbetare och andra samarbetspartners inom och utanför kommunen förväntas VD aktivt verka för ett ökat bostadsbyggande i kommunen. Detta innefattar också arbetet med att hitta mer kostnadseffektiva bygglösningar. En annan viktig utmaning är att driva underhållet av befintligt bestånd.

AllboHus äger större delen av Alvesta kommuns lokaler och är i detta avseende en viktig aktör inom kommunen för att skapa effektiva lösningar som motsvarar invånarnas behov i alla åldrar från barndom till ålderdom.

Du bör ha en relevant utbildningsbakgrund, helst på högskolenivå, exempelvis inom fastighet/bygg eller ekonomi. Erfarenhet av byggprocesser och projektutveckling är en stor fördel. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har erfarenhet av chefsuppdrag i politiskt styrda organisationer på kommun- eller landstingsnivå.

Din erfarenhetsbakgrund är viktig, men vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en stark, engagerad och samarbetsinriktad ledare som ser möjligheter, sätter tydliga mål och förmår att entusiasmera medarbetarna inom AllboHus.

Vill du bli en del av det fortsatta arbetet med att stärka Alvestas attraktionskraft för invånare, näringsidkare, medarbetare och besökare? Då kan vi erbjuda ett jobb som ger dig stora möjligheter att påverka och bidra till Alvestas utveckling genom ditt personliga engagemang!

Kontakt

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta en första konfidentiell kontakt med Erik Svensson eller Mats Högström vid Högström & Co Management AB som vi samarbetar med. Du når dem via telefon 0470-70 56 30.

Välkommen med din intresseanmälan! Du sänder den via den här länken

AllboHus Fastighets AB är ett kommunalt allmännyttigt fastighetsbolag som förvaltar bostäder och lokaler på åtta orter i Alvestas kommun. AllboHus Fastighets AB äger 1 850 lägenheter och 118 000 kvadratmeter lokaler. Företaget har ett varierat utbud av lägenheter i centrala och lantliga lägen. Lokalerna innebär allt från skolor och äldreboende till butiker och restauranger.

AllboHus är en central aktör i utvecklingen av Alvesta kommun med cirka 90 medarbetare inom olika yrkesgrupper. År 2017 omsatte AllboHus 235 miljoner kronor med en balansomslutning på cirka 1,1 miljarder kronor. AllboHus är sedan 2016 miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. För mer information se www.allbohus.se