Vill du driva utvecklingen av våra fastigheter?

Som chef för Teknik har du ett helhetsansvar för att bistå distrikten med att optimera fastigheternas drift och underhåll. Du utvärderar och följer upp underhållsplaner och är sammanhållande i arbetet med att utveckla våra fastigheter genom ombyggnad och förtätning. Vid din sida har du ett 20-tal medarbetare, specialiserade inom projektledning, inköp, energi, utemiljö och kretslopp, som driver arbetet framåt och fungerar som bollplank i tekniska förvaltningsfrågor och för att säkerställa myndighetskrav.

Du är också representant för bolaget i koncerngemensamma forum och i förhållande till andra viktiga samarbetspartners och intressenter kopplade till tjänsten. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD.

Tillitsfull ledare med kommunikationsförmåga

För att lyckas i rollen behöver du ha en väl dokumenterad bakgrund som god ledare med gedigen erfarenhet inom fastighet och byggnation med många års arbete inom byggentreprenad, fastighetsförvaltning och fastighetsförädling. Som ledare är du trygg, lyhörd och van vid att leda självgående medarbetare. Du drivs av utveckling med goda resultat, och glädjen i att se människor omkring dig växa. Du är tydlig i din kommunikation och kan ta tuffa beslut när det behövs. Du är också en van kommunikatör, som inte tvekar att möta det intresse som finns för den verksamhet du verkar inom.

Vill du veta mer?

Då kan du kontakta vår VD Lena Molund Tunborn på telefon 031-332 10 90, eller på mejl lena.molund-tunborn@poseidon.goteborg.se.
Facklig representant är Göran Helgegren, telefon 031-332 11 11 eller mejl goran.helgegren@poseidon.goteborg.se.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan via mejl senast 21 januari 2019 till jobbansokan@poseidon.goteborg.se.

 


Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 26 800 hyresrätter i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt med stor närhet till våra hyresgäster.