Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som ekonomichef ansvar du för enheten Ekonomi/Marknad/Administration som idag består av personalansvar för sju medarbetare. Du rapporterar direkt till VD och ingår i ledningsgruppen. Du förväntas fokusera inom ekonomiområdet med ledning och stöd för den egna enheten, ge stöd till chefer i frågor om budget, bokslutsarbete, kalkyler och projektuppföljning. Du medverkar i hyresförhandlingsprocessen och är föredragande i bolagsstyrelsen.

Din profil

Vi söker dig som har civilekonomexamen eller motsvarande ekonomisk examen som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Vi förväntar oss du har god förmåga och intresse runt ledarskap och personal där chefserfarenhet är meriterande. Du är kommunikativ, har en pedagogisk förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska språket. Vi kommer särskilt att beakta dina personliga egenskaper. Du är initiativtagande och förändringsorienterad. Genom din effektiva planeringsförmåga skapar du goda relationer och samarbeten.

Ansök redan idag!

Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV. Vi tar endast emot din ansökan via databasen här. Sista ansökningsdag är den 4 mars.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ola Johansson som nås på 0728-57 57 05 eller på ola.johansson@unikresurs.se .


Ronnebyhus affärsidé är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter med bostäder och tillhörande lokaler i en trygg miljö. Vår verksamhet ska präglas av serviceanda, utveckling och ett varierat utbud av attraktiva bostäder för boende i Ronneby kommun. Ronnebyhus vision och ledstjärna utgörs av att vi med stolthet erbjuder attraktivt och tryggt boende till alla våra hyresgäster.

AB Ronnebyhus ägs till 100 % av Ronneby kommun, organisationen består av enheterna Ekonomi/Marknad/Administration, Fastighet och Boservice, omsättningen utgörs av cirka 170 MSEK och vi är cirka 45 medarbetare. Ronnebyhus med cirka 2 600 lägenheter är inne i en spännande tid med förändring av fastighetsbeståndet genom försäljning, nybyggnation, ombyggnation och renovering.