Vad du får

Allmännyttans viktigaste uppgift är att bygga och tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla. Dessutom tar många allmännyttiga bostadsbolag ett stort ansvar för stadsdels- och samhällsutveckling. Som branschorganisation stöttar vi medlemsföretagen efter ledorden kompetenta, innovativa och tillsammans. Och vi lever som vi lär! Det är lätt att trivas och utmanas här.

Vi som arbetar på SABO bryr oss om samhället och varandra. Vi har ett genuint intresse för en hållbar utveckling: ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det genomsyrar verksamheten och hur vi är mot varandra. Du blir en del av gemenskapen och bidrar till ett bättre samhälle.

Som HR-specialist blir du en av tio kollegor på administrativa enheten. Tjänsten är ny och innebär att du får möjlighet att utveckla SABO som arbetsgivare och att bidra till att stärka allmännyttans arbetsgivarvarumärke.

Vad arbetet innebär

Uppdraget är brett och innebär både strategisk utveckling inom HR-området och löpande arbete i olika HR-processer. Du tar fram styrdokument och gemensamma arbetssätt med utgångspunkt i värdegrund och policys samt svarar för uppföljning. Du erbjuder chefer ett nära och proaktivt expertstöd i deras arbete med att nå verksamhetsmålen, utöva ett gott chefs- och ledarskap och verka för en god arbetsmiljö. Omvärldsbevakning och personaladministration är andra uppgifter i tjänsten. För medlemsföretagen är ditt fokus kompetensförsörjning.

Vad du är och kan

Vi vill att du har akademisk utbildning och breda kunskaper inom HR-området. Du har erfarenhet av att stödja chefer i HR-frågor kopplat till verksamhetsuppdrag och av att utveckla styrdokument, processer och arbetssätt. Kunskaper om projektarbete och verksamhetsutveckling är en förutsättning och har du dessutom erfarenhet från fastighetsbranschen generellt och allmännyttan specifikt är det ett plus. Du är nyfiken på och håller dig uppdaterad om vad som händer inom HR-området. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har god vana av digitala arbetsredskap.

Som person är du trygg, har integritet och visar gott omdöme. Du tar ansvar för ditt uppdrag, är drivande och strukturerad i arbetet och når resultat. För att lyckas i rollen har du lätt för att skapa goda, förtroendefulla relationer och att arbeta tillsammans med andra, både kollegor och externa kontakter.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i fina lokaler centralt i Stockholm. Sista ansökningsdag är 11 februari. För frågor om rollen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anette Olheim på telefon 070-790 95 50. Ansökningsformulär finns här.

SABO är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.