En aktuell branschtidning

Vi reder ut och ger perspektiv på viktiga branschfrågor, skapar debatt och sätter agendan i bostadsfrågorna. Tidningen Allmännyttan fokuserar på fördjupningar och reportage för att kasta ljus över allmännyttans frågor. De snabba och dagsaktuella frågorna kommer i första hand att publiceras här på sabo.se, allmännyttan.se och i SABOs övriga digitala kanaler.

Tidningen riktar sig till alla som arbetar i allmännyttan, men även till styrelser, politiker och alla andra som är intresserade av bostadsfrågor. Tidningen Allmännyttan innehåller både reportage och fördjupningar om frågor som berör just allmännyttan, intervjuer med allmännyttigt folk – och en del hel tips och råd från bostadsföretag som prövat nya vägar. Du får möta många engagerade representanter för allmännyttiga företag, och därtill experter från kommuner, myndigheter, forskningsvärlden och organisationer.

Vill du ha ditt eget ex av papperstidningen?
Klicka här om du är anställd i allmännyttan, klicka här om du är styrelseledamot och klicka här om du inte tillhör något av SABOs medlemsföretag.

Allmännyttan nummer 1, 2018

Allmännyttan nummer 4, 2017

Allmännyttan nummer 3, 2017

Allmännyttan nummer 2, 2017

Allmännyttan nummer 1, 2017

Prenumeration

För medlemsföretag i SABO är tidningen kostnadsfri, den distribueras till förtroendevalda och anställda inom allmännyttan. För dig som inte arbetar inom allmännyttan finns det möjlighet att prenumerera på papperstidningen mot en avgift. Eller få den digitalt, genom att fylla i den blå rutan nedan.

Formulär för att prenumerera, beroende på om du är medlem, förtroendevald eller extern som inte arbetar inom allmännyttan, hittar du i menyn till vänster, under plustecknet.

Utgivning och annonsering

Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. Annonsörer är välkomna. Här hittar du kontaktuppgifter till annonssäljare, utgivningsplan och annonsprislista.

Är du medlem och vill annonsera? Ta istället kontakt med redaktionen direkt via allmannyttan@sabo.se.

Distribution av tidningen

SABO-medlemmar bestämmer själva hur många exemplar som önskas. Har du frågor – kontakta allmannyttan@sabo.se. Till styrelsemedlemmar skickas tidningen i första hand hem i brevlådan. För anställda skickas tidningar till respektive kontor för intern spridning. Men det går också att få tidningarna skickade till personalens hemadresser, mot en portoavgift.

Trevlig läsning!

Annicka Istemo, chefredaktör
Anders Nordstrand, ansvarig utgivare