Allmännyttiga HFAB har i projektet haft en egen arbetsförmedlare. Genom att skapa möjligheter till jobb och praktik har han, tillsammans med privata aktörer och föreningslivet, minskat etableringstiden för nyanlända som bor i bostadsbolagets lägenheter. Många har på kort tid fått permanent anställning eller gått vidare till studier.

– Den ovanliga kombinationen att som bostadsbolag ha en egen arbetsförmedlare, det är framgångsfaktorn, säger affärsområdeschef Helene Blomberg, som lett projektet tillsammans med arbetsförmedlaren Per Thronée.

Inspiration och spridning

Det är Unesco Lucs som certifierat kunskapspiloten. Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och Lucs står för Lokalt UnescoCenter för Samverkan. Syftet med piloterna är att inspirera till hållbar utveckling, och att goda erfarenheter och resultat ska spridas till andra kommuner, organisationer och företag.

Utmärkelsen delades ut på bostadsbolagets huvudkontor i centrala Halmstad. Där bjöds på fruktsallad, vispgrädde och vaniljsås, och många i personalen passade på att fira certifieringen.

– Att få positiv feedback från organisationer utanför branschen ger energi att fortsätta utveckla nyskapande aktiviteter, konstaterar Helene Blomberg.

Ett sådant framtidsprojekt för HFAB är att se över möjligheterna att erbjuda sommarjobb med handledning för barn från 13 år och uppåt.

Delaktighet i Botkyrka

Även allmännyttiga Botkyrkabyggen har genomfört en kunskapspilot inom Unesco Labs. Där ligger fokus på delaktighet bland de boende och trivselskapande åtgärder.