Kommissionens uppdrag är att lägga fram förslag till hur hyressättningen och hyresrätten kan utvecklas.

– Det finns exempelvis ett missnöje med hyresförhandlingarna idag bland både allmännyttiga och privata fastighetsägare. Jag tycker det är bra att Hyresgästföreningen tillsätter en oberoende kommission för att bidra till att hitta konkreta lösningar. Om kritiken mot förhandlingssystemet består och växer, riskerar vi ytterst dagens system som berör cirka 1,6 miljoner hyresrätter och ungefär tre miljoner hyresgäster. Därför är uppdraget i kommissionen viktigt, säger Chris Österlund, som tidigare var ekonomi- och finanschef på SABO.

Som vd för allmännyttiga Botkyrkabyggen kommer Chris Österlund bidra med allmännyttans perspektiv.

– För ett allmännyttigt bolag som Botkyrkabyggen är det viktigt med en både god och hållbar ekonomi och nöjda hyresgäster som trivs och känner trygghet i sitt boende. Insikten att allmännyttan ska vara till för alla är något jag tar med mig i kommissionens arbete. Jag ser även fram emot att vara med och utveckla och förädla. Mycket kan – och ska – bli bättre. Vi har i grunden ett genomarbetat tänk med frihet för parterna att förhandla sig fram till lösningar i Sverige och det ska vi värna om.

Förutom Chris Österlund finns följande ledamöter i kommissionen: Adam Cocozza, vd för Botrygg, Erika P Björkdahl, docent i civilrätt vid Uppsala universitet, Martin Grander, doktorand vid Malmö högskola, Nina Lundström (L), riksdagsledamot och Sven Renström, vd för det privata fastighetsbolaget Olov Lindgren.

Kommissionens ordförande är Stefan Attefall (KD), som var bostadsminister mellan 2010 och 2014.

Arbetet i kommissionen pågår fram till juni 2018 då det avrapporteras till Hyresgästföreningens förbundsstyrelse och ledningsgrupp.

 

Läs mer: Debattartikel om kommissionen i Dagens Nyheter