”Förnybar energi viktig för att nå klimatmålen”

Våren har kommit till de flesta landsändar i Sverige. Ljuset strålar ned på gator och in genom fönster. Och det gör nytta – speciellt hos dem som bor hos allmännyttan. Siffror från SABO visar att solceller är en allt viktigare del av fastigheternas förnybara energi.

De senaste åren har andelen allmännyttiga bostadsföretag som installerat solceller ökat från 20 procent till 28 procent. Köp av grön el har ökat från 57 procent år 2013 till 67 procent 2015.

– Ökningen är mycket glädjande. Mer förnybar energi i bostadssektorn är viktigt om Sverige ska klara klimatmålen och jag är stolt över allmännyttans bidrag, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO och ansvarig för enkäten.

Fler laddstolpar

Allmännyttan satsar också på fler laddstolpar för elbilar. 2014 hade 17 procent av företagen laddstolpar. Ett år senare hade det ökat till 30 procent enligt den enkät som SABO skickade ut till sina medlemsföretag.

Men arbetet med ekologisk hållbarhet genomsyrar inte bara fastigheterna. De som söker en arbetsgivare som underlättar att hålla uppe konditionen på arbetstid har en del att hämta i de allmännyttiga bostadsföretagen. Till exempel erbjuder drygt 40 procent företagen tjänstecyklar till sina anställda.