Målet med kampanjen är att sprida kunskap och inspiration.

– Fortfarande hamnar för mycket återvinningsbart i soppåsen. För att nå målen från och med 2020 krävs det att svenskarna varje vecka räddar ytterligare två plastförpackningar och två pappersförpackningar och varje månad återvinner en konservburk till, säger Annica Dahlberg, kommunikationschef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Tidigare har artisterna Ebbot och Titiyo varit ambassadörer, och nu tar alltså Magnus Carlson över. Enligt ett pressmeddelande är han en nitisk återvinnare som ser till att minsta kapsyl hamnar i källsorteringen.

Engagemanget föddes när han fick barn.

– Jag insåg att världen inte tar slut med mig. Jag vet nu att medvetenhet och kunskap är nyckeln till att förändra beteenden, säger han.

Den återvunna sången The Burden från 2007 är nyinspelad tillsammans med Nordiska Kammarorkestern i Sundsvall. En musikvideo i svartvitt – med en kostymklädd Magnus Carlson i ett jämtländskt myrlandskap – finns att beskåda på kampanjsajten latgammaltblinytt.se.

Kostnadsfritt kampanjmaterial

Där finns även kostnadsfritt kampanjmaterial att ladda ner för fastighetsägare, kommuner och företag som vill vidareförmedla information om återvinning.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska metallkretsen, Pressretur och Svensk Glasåtervinning.