Bostad för alla

En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt, utan de löser situationen genom att bo tillfälligt hos bekanta. I värsta fall lever man på gatan under kortare eller längre perioder.

Skälen till att någon inte får en bostad kan vara många – till exempel dålig ekonomi, arbetslöshet, psykiska funktionshinder och nuvarande eller tidigare missbruk.

Bostadsföretag, kommuner och organisationer vittnar i dag om att antalet bostadssökande i flera av dessa grupper ökar oroväckande snabbt.

I rapporterna nedan kan du läsa mer om hur situationen ser ut och hur vi genom samarbete och samverkan hjälpa personer ur hemlöshet.