PDFer, worddokument och bilder i jpg finns för nedladdning kostnadsfritt för dig som är medlem, nedan. Där finns även insticksblad med texter på sex olika språk som du kan skriva ut själv och lägga in som ett komplement i broschyrerna för hyresgäster med annat hemspråk än svenska. Texterna är skrivna enligt principen om klarspråk.

Broschyren är rik på bilder och illustrationer och är i fyrfärg.

Pappersbroschyr utan logotyp:

Till dig som  flyttar, broschyr i papper A4, 8 sidor.
Beställ i webbshopen

Pappersbroschyr med egen logotyp påtryckt:

Till dig som  flyttar, broschyr i papper A4, 8 sidor, loggopåtryck.
Beställ i webbshopen

SABOs avflyttningsenkät

Enkäten är tänkt att ge en större insikt i varför hyresgästen flyttar, om hon/han har saknat något i sitt boende och hur kontakten med er som hyresvärd har upplevts och fungerat.

Det är ett enkelt grundverktyg att använda som går att ändra och komplettera med egna frågor.