Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö för att öka medvetenheten om vilka brister som kan uppstå. Verket ska också informera om vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas.

I uppdraget, som sträcker sig fram till 2021, ingår en uppdatering av en rikstäckande undersökning av bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö (även kallad Betsi), som gjordes 2007-2008. Det tidigare framtagna materialet byggde på undersökningar av varje byggnad på plats, och urvalet var tillräckligt stort för att kunna dra slutsatser om bebyggelsen i sin helhet. Den kommande uppdateringen ska göras så att den användbarheten består.

Därtill ska Boverket identifiera och utreda systematiska fel inom byggandet och utbredda byggnadsskador som kan påverka människors hälsa eller säkerhet. Myndigheten ska också verka för ökad kunskap om hur sådana fel och skador kan undvikas. Under uppdragstiden ska Boverket föra en kontinuerlig dialog med
berörda aktörer – som branschorganisationer, byggföretag, tillverkare av byggprodukter, myndigheter, forskningsinstitut, försäkringsbolag och arbetsmarknadens parter.

För att genomföra uppdraget får Boverket använda högst 16 miljoner kronor under 2018, och därefter 28 miljoner kronor per år till och med 2021.

Läs mer om regeringsuppdraget här