SABOs bedömning är att en del kommuner ser över hur man kan planera för att minska byggtakten, medan andra – majoriteten – fortfarande ser fortsatt behov av att bygga många bostäder.

– Folk behöver ha en bostad, så enkelt är det. Sveriges befolkning har ökat och urbaniseringen fortsätter att vara stark så vi behöver fler bostäder i stora delar av landet. Jag tror på flyttkedjor och att bygga till rätt pris, i rätt lägen och med rätt standard så att till exempel äldre lockas att flytta till nyproduktionen och vi får en rotation på bostadsmarknaden, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Enligt SABO är det viktigt att allmännyttan och dess ägare, kommunen, gör noggranna och löpande marknadsanalyser för att kunna ta långsiktigt hållbara beslut om nyproduktion och bostadsförsörjning.

– Det finns inte en och samma mall som fungerar för alla kommuner. En del har byggt mycket och är nära att komma ikapp bostadsbehovet. De behöver vara vaksamma så att de inte bygger för mycket. Andra har fortfarande mycket kvar att göra, säger Anders Nordstrand.

Fortsatt prispress

Viktigt nu är att fortsätta pressa byggpriserna. Det är en av de mest angelägna åtgärderna för att få ihop ekvationen när många efterfrågar bostäder till lägre kostnad, anser SABO. På vissa håll verkar det bli trögare att hyra ut nya lägenheter eftersom de höga byggkostnaderna gör att hyrorna blir högre där än i äldre lägenheter.

– Äldre lägenheter är populära för att hyrorna där är lägre än i nyproduktion. Därför måste vi fortsätta öka konkurrensen och kapaciteten på byggmarknaden och få in fler anbud när allmännyttan ska nyproducera. Jag menar att det är det absolut viktigaste just nu för att få ihop ekvationen ekonomi och efterfrågan, säger Anders Nordstrand.