På vintern när det är mörkt och kallt tänder många levande ljus och lagar mer mat hemma. Då är det läge att påminna alla hyresgäster om brandskydd och hur var och en själv kan förebygga att en brand uppstår i hemmet.

Ett sätt är att regelbundet testa sin brandvarnare. Därför har Aktiv mot brand lanserat en ny sms-tjänst där den som vill kan få en automatisk påminnelse om att det är dags att testa brandvarnaren. Läs mer om tjänsten här, och börja med att ansluta dig själv om du inte redan gjort det. https://aktivmotbrand.msb.se/

Det finns också ett bra informationsmaterial på lätt svenska om brandskydd i bostäder som bostadsföretag och andra kan beställa kostnadsfritt från MSB.

Aktiv mot brand

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO, Svensk Försäkring, räddningstjänster och länsstyrelser i Sverige. www.msb.se/aktivmotbrand

SABOs medlemsföretag kan enkelt registrera sig och få del av allt kampanjmaterial i Aktiv mot brand. Läs mer här hur ni gör för att ansluta er.