Allmänt om FastBAS

FastBAS utarbetas i samarbete mellan SABO och Fastighetsägarna och innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och fastighetsförvaltare, både gällande associationsform och företagsstorlek. Kontoplanen är även utarbetad i samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm och bygger på BAS-konceptet.

Nyheter

FastBAS finns nu att hämta i SIE-format, för direkt nedladdning av kontotabellen i ett bokföringsprogram. Filen finns att hämta här eller längst ner på sidan. Även kontotabellen i excel är uppdaterad. Frågor om FastBAS eller SIE-filen besvaras av elisabet.sundberger@sabo.se

Kontoplanens uppbyggnad

FastBAS följer BAS-konceptet vilket innebär att kontoplanen i huvudsak är kostnadsslagsindelad och att den syftar till att svara mot krav i Årsredovisningslagen, ÅRL, på innehåll i balans- och resultaträkningen.

Skillnaden mellan en BAS-kontoplan och FastBAS är att kontoplanen är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver och kompletterad med konton för uppföljning av fastighetsförvaltningen.

Branschanpassade avsnitt

Eftersom det är mycket vanligt i branschen att redovisa en funktionsindelad resultaträkning innehåller FastBAS en funktionsindelad klass 4 med bland annat konton för fastighetsskötsel, städ, reparationer och underhåll.

I inledningen till klass 4 presenterar vi även förslag till definitioner av vissa branschspecifika begrepp för att uppnå bästa möjliga chans till jämförelse inom branschen.

Att använda FastBAS

FastBAS innehåller en mängd konton och bör betraktas som ett smörgåsbord. FastBAS utgår från en fastighetsägare som inte arbetar med en utökad kodplan, utan som behöver konton för alla tänkbara utgifter. Företag som använder kodplan använder vanligtvis bara en bråkdel av alla konton på A-konto-nivå och lägger t ex aktiviteter i klass 4 på kod.

Kontotabell & nyheter i FastBAS 2017

Alla som är intresserade av FastBAS 2017 har här möjlighet att ladda ner kontotabellen och en sammanställning av de ändringar som gjorts i FastBAS sedan 2005. Kontoplanen med instruktioner, definitioner med mera behöver du däremot beställa från oss på SABO.