Riktlinjer för momsredovisning

Skatteverket anser i ett ställningstagande från februari 2018 att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som debiterar de boende för el-, vatten- eller gasförbrukning även ska lägga på moms. Detta gäller även om de boende debiteras med löpande schablonbelopp för sin förbrukning som sedan stäms av mot faktisk förbrukning.

Förbrukning en del av hyran – bör vara momsfri

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta anser att Skatteverkets beslut strider mot de grundläggande principerna i hyres- och bostadsrättslagstiftningen. Detta eftersom tilläggen för förbrukning är en del av hyran respektive avgiften och därför bör vara momsfri, på samma sätt som hyran och månadsavgiften är momsfria.

Moms på förbrukning prövas i Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden prövar just nu ett ärende om el och vatten efter faktisk förbrukning ska vara momsfri eller momspliktig. Den fråga som kommer att prövas är om hyrestilläggen som debiteras särskilt på avin till de boende efter faktisk förbrukning ska anses utgöra ett separat tillhandahållande som är momspliktigt eller om de ska anses underordnade uthyrningen/upplåtelsen av bostaden och därmed omfattas av undantaget från momsplikt.

Generella riktlinjer

Det finns anledning att redan nu se över avtalen med Hyresgästföreningen avseende IMD, för att säkerställa möjligheten att ta ut utgående moms av hyresgäster. Exempelvis bör ni, om det är aktuellt, inkludera detta i förhandlingarna med Hyresgästföreningen, alternativt påkalla förhandling endast för fastigheter som har IMD. Ni som fastighetsägare har då, om ni inkluderar möjligheten i hyresöverenskommelsen inför 2019, möjlighet att ta ut utgående moms från hyresgästerna. Glöm inte i så fall att ange i överenskommelsen vilka fastigheter som har IMD.

Hur en enskild hyresvärd ska agera i avvaktan på ett slutligt besked i frågan måste bedömas i varje enskilt fall och beror på de särskilda omständigheterna i just er specifika situation. Generellt kan dock följande riktlinjer ges för de som inte redovisar utgående moms.

Förslag på hantering av frågan mot Skatteverket

Vidarefakturerar el, gas och vatten till samma pris till bostadshyresgäst

Förslag på text i skattedeklarationens momsdel (om bolaget är momsregistrerat) eller i skrivelse till Skatteverket för fastighetsägare som ej är momsregistrerade och som köper in el, gas och vatten och vidarefakturerar den till samma pris till bostadshyresgäst:

”Bolag x har under redovisningsperioden x ej redovisat utgående moms om x kr och ingående moms om x kr avseende individuell mätning och debitering av ange: (el-, gas eller vatten) i avvaktan på slutligt avgörande i denna fråga som skickats in till Skatterättsnämnden, dnr 31-18/I. Bolag x kommer att anpassa redovisningen efter utgången av förhandsbeskedet efter en eventuell slutlig prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD).”

Vidarefakturerar el, gas och vatten till samma pris till momsfri lokalhyresgäst

Förslag på text i skattedeklarationens momsdel (om bolaget är momsregistrerat)  eller i skrivelse till Skatteverket för fastighetsägare som ej momsregistrerade och köper in el, gas och vatten och vidarefakturerar den till samma pris till momsfri lokalhyresgäst:

”Bolag x har under redovisningsperioden ej redovisat utgående moms om x kr och ingående moms om x kr avseende individuell mätning och debitering av ange: (el-, gas eller vatten) i avvaktan på slutligt avgörande i denna fråga som skickats in till Skatterättsnämnden, dnr 31-18/I. Bolaget kommer att anpassa redovisningen efter utgången av förhandsbeskedet efter en eventuell slutlig prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD).”

Vidarefakturerar el, gas och vatten med påslag till bostadshyresgäst

Förslag på text i skattedeklarationens momsdel (om bolaget är momsregistrerat) eller i skrivelse till Skatteverket för fastighetsägare som ej är momsregistrerade och som köper in el, gas och vatten och vidarefakturerar den med påslag till bostadshyresgäst:

”Bolag x har under redovisningsperioden ej redovisat utgående moms om x kr och ingående moms om x kr avseende individuell mätning och debitering av ange: (el-, gas eller vatten) i avvaktan på slutligt avgörande i denna fråga som skickats in till Skatterättsnämnden, dnr 31-18/I. Bolag x har vid vidarefaktureringen gjort ett påslag om xx % vid fakturering till hyresgästen”. Bolag x kommer att anpassa redovisningen efter utgången av förhandsbeskedet efter en eventuell slutlig prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD).”

Vidarefakturerar el, gas och vatten med påslag till momsfri lokalhyresgäst

Förslag på text i skattedeklarationens momsdel (om bolaget är momsregistrerat) eller i skrivelse till Skatteverket för fastighetsägare som ej är momsregistrerade och som köper in el, gas och vatten och vidarefakturerar den med påslag till momsfri lokalhyresgäst:

”Bolag x har under redovisningsperioden ej redovisat utgående moms om x kr och ingående moms om x kr avseende individuell mätning och debitering av ange: (el-, gas eller vatten) i avvaktan på slutligt avgörande i denna fråga som skickats in till Skatterättsnämnden, dnr 31-18/I. Bolag x har vid vidarefaktureringen gjort ett påslag om x % vid fakturering till hyresgästen. Bolag x kommer att anpassa redovisningen efter utgången av förhandsbeskedet efter en eventuell slutlig prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD).”