SABOs medlemsföretag är stora användare av energi och köper årligen 7-10 TWh. På SABO arbetar vi, tillsammans med medlemsföretagen, på många sätt för att bidra till energieffektivisering av byggnader och hållbar energianvändning inom allmännyttan.

I samverkan med SABOs Energiråd  drivs påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser på både nationell nivå och EU-nivå. Mer om SABOs påverkansarbete kan du hitta under SABO Tycker.

Du kan delta på konferensen Årets energikick, energiutbildningar, kunskapsdagar och ta del av energisparmaterial. För dig som medlem finns även ett drift- och energinätverk, och ett nätverk för energistrateger.

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad är att prenumerera på energinyhetsbrevet som skickas ut upp till tio gånger per år. Det gör du genom att fylla i fälten i den blå rutan nederst på sidan.

Fakta kring energiskatter hittar du under Ekonomi & Finans.