Till livesändningen.

Program

9.00–10.00 Hållbarhet, köparmakt och offentlig upphandling
Arrangör: HBV

10.30–11.30 Upphandling i dynamiska inköpssystem för specifika behov
Arrangör: HBV

12.00–13.00 Alla pratar om att bygga – men vem ska förvalta och hur?
Arrangör: Fastigo

13.10–13.30 Byggagendan och allmännyttiga experttips
Arrangör: SABO

13.40–14.25 Framtidens sociala bostadspolitik
Arrangör: SABO

14.35–15.15 Nyckeln till integration är boende
1. Boendet och utmaningarna: Vilka åtgärder krävs för att både nyanlända och andra grupper ska få en bostad? Måste EBO förändras?
2. Arbete och social inkludering: Hur kan etableringen i samhället bli ännu bättre? Allmännyttan delar med sig av idéer om vad som behövs och vad som fungerar.
Arrangör: SABO

15.30 –16.30 Bostadsvalet 2018 – bostadspolitiken i heta stolen
Arrangör: SABO

Fullständigt program