I husen finns 128 lägenheter. 75 av dem hyrs ut till Lunds universitet, som i sin tur hyr ut dem till studenter från andra länder än Sverige.

Resten av lägenheterna hyrs ut direkt av LKF. Ett villkor för att få ett kontrakt är att hyresgästen är mellan 18 och 25 år. Syftet är att ge ungdomar en större möjlighet att komma in på bostadsmarknaden.

– Det är vanligt att man bygger kategoriboende för äldre, men våra unga invånare är lika viktiga för oss på LKF, säger vd Håkan Ekelund.

Ingen behöver flytta ut när maxåldern passerats, men om en lägenhet blir ledig kommer ålderskravet att gälla för den nya hyresgästen. För att bevara ungdomsprägeln får hyresgästerna också bara byta sina lägenheter – och hyra ut dem i andra hand – till personer som klarar åldersstrecket.

Nära högskola och forskarby

Husen, som är fem och sex våningar höga, ligger nordost om Lunds centrum. I närheten finns Lunds tekniska högskola, forskarbyn Ideon och Ekonomicentrum (hemvist för Ekonomihögskolans studenter).

I en av bottenvåningarna finns en förskola med fem avdelningar. I den andra bottenvåningen inryms universitetets vaktmästeri och reception för de internationella studenterna.

Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fyra rum och kök. Samtliga lägenheter utom enrummarna har balkong.

Byggkostnaden för hela ungdomsboendet landade på 225 miljoner kronor.