Städning i SABO-företag sker i både egen regi och på entreprenad. Det är en komplex verksamhet som kräver god planering, kunskap om ytskikt och dess skötsel och underhåll, samt kunskap om olika städmetoder. SABO bygger löpande upp kunskapen inom städ, det finns ett städnätverk och ett utvecklingsarbete där en städhandbok tas fram.

SABOs städnätverk

SABOs städnätverk träffas en gång per år och är ett tillfälle för medlemmarna att utbyta erfarenheter. Nätverket bidrar också med sin kunskap till utvecklingsprojekt och andra städarrangemang. Är du intresserad av att vara medlem? Kontakta Patrizia Finessi, nedan.

Städhandbok skapar samsyn

SABO och Städbranschen Sverige håller på att ta fram en handbok om städ. Tanken är att den ska ge en översiktlig bild av hur städning utförs i ett bostadsföretag, oavsett om städningen sker i egen regi eller på entreprenad. Fokus ligger på den regelmässiga städningen, det vill säga den vardagliga städningen. Handboken, som beräknas vara färdig våren 2018, ska även lägga grunden för att skapa samsyn kring städning i trapphus och andra gemensamma utrymmen.