För att stärka kompetensen i grönfrågorna är vi med i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté, TCYK, och Föreningen Besiktningsmän för utemiljö, BEUM.

På SABO anordnar vi utemiljödagar, utemiljönätverksträffar och utbildningen Att styra skötsel av utemiljö, som ges både som öppen utbildning och företagsförlagd.

SABOs Utemiljönätverk

En till två gånger per år träffas SABOs utemiljönätverk för att utbyta erfarenheter. Är du intresserad av att vara medlem? Kontakta Patrizia Finessi, nedan.

Handböcker om utemiljö

Vi ger ut tre olika utemiljöhandböcker: Skötselhandbok för bostadsgårdar, Skötselnyckeltal för bostadsgårdar och Underhållsnyckeltal för bostadsgårdar.