Allmännyttans roll – på lång sikt

När omvärlden och bostadsmarknaden förändras behöver allmännyttan diskutera sin roll och sina uppgifter i ett långsiktigt perspektiv. Urbanisering, globalisering, hållbar utveckling, individualisering och digitalisering är några av de utmaningar som de allmännyttiga bostadsföretagen ställs inför.

SABOs kongress 2015 beslutade därför att SABO skulle ta fram ett framtidsprogram med sikte på 2030 till kongressen 2017. Programmet ska vara en inspirationskälla för medlemsföretagen när det gäller att utveckla företaget och boendet utifrån de lokala förutsättningarna samt utgöra ett stöd i dialogen med ägaren. Programmet blir också ett stöd för SABOs strategiska planering, prioriteringar och ställningstaganden.

Den 26–28 april, under SABOs kongress i Linköping, samlas drygt 110 allmännyttiga politiker och ännu fler tjänstemän för att, bland andra frågor, diskutera programmet och ta beslut.

Allmännyttan mot år 2030

I arbetet med det nya framtidsprogrammet har sex analysgrupper fördjupat sig i olika aspekter av nyttan med allmännyttan och det har resulterat i sex olika delstudier. Avsikten har inte varit att slå fast sanningar, utan att på grundval av kända fakta och motiverade bedömningar diskutera den framtida utvecklingen med både möjligheter och problem. Arbetet har letts av vdar från olika medlemsföretag.

SABO har också gjort en delstudie som följer upp effekterna av den nya Allbolagen och ändringarna i hyreslagen som trädde i kraft 2011. På uppdrag av SABO har även en omvärldsanalys tagits fram av Tyréns.