– Bland annat har den otillåtna påverkan mot polis nästan helt upphört, och samarbetet mellan polisen och Gårdstensbostäder gällande trygghetsfrågor har utvecklats, säger Ulf Merlander.

Han tillägger att arbetet för att ytterligare öka tryggheten i området kommer att fortsätta.

Långsiktigt arbete

Michael Pirosanto, som är vd för Gårdstensbostäder, understryker att utvecklingsarbetet i Gårdsten pågått sedan 1997.

– Det är otroligt viktigt att jobba konsekvent och långsiktigt när man ska vända en stadsdel. Några av framgångsfaktorerna är att bolaget sitter mitt i stadsdelen, arbetar konsekvent med trygghetsarbete på olika sätt, skapar arbetstillfällen och skapar aktiviteter för barn, unga, föräldrar och äldre.

Ökad upplevd trygghet

Han framhåller också det goda resultatet i den senaste hyresgästundersökningen. Det kallade serviceindexet ökade i enkäten från 78,5 till 81 procent. Där mäts om hyresgästerna anser sig tagna på allvar, om området är rent och snyggt, om företagets felavhjälpning fungerar väl och liknande.

– I det betyget ingår bland annat trygghetsindex och det steg från 76,2 procent till 79,1 procent, vilket är det högsta betyget någonsin, säger Michael Pirosanto.