Hållbarhet ska genomsyra allt som allmännyttan gör. Ekologisk hållbarhet innebär att miljöbelastningen av byggande och boende minimeras. Ekonomisk hållbarhet att företagets ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning. Social hållbarhet att företaget verkar för att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman. De tre hållbarhetsdimensionerna vävs ihop till en helhet i ett långsiktigt perspektiv.

Här kan du läsa mer om hållbarhetsdimensionerna, vad medlemsföretagen gör och vad SABO gör inom ämnet. Viss information kan vara låst, och då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Vi på SABO driver även påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser på både nationell nivå och EU-nivå i de här frågorna. Mer om SABOs påverkansarbete kan du hitta under SABO Tycker.