Regionala startträffar för Allmännyttans klimatinitiativ

På dessa träffar får medlemsföretagen information om Klimatinitiativets innehåll och hur inrapporteringen går till. Här finns också möjlighet att dela erfarenheter med andra medlemsföretag kring ert klimatarbete och diskutera mål och strategier. Ett regionalt nätverk för det fortsatta klimatarbetet, helt enkelt.
Träffar under vinter/vår 2019:
Stockholm – 21 februari
Göteborg – 11 mars
Malmö – 12 mars
Umeå – 16 april
Anmälan till regionala träffar

Startträffar för fokusområden

Syftet med dessa inledande träffar är att de företag som väljer att arbeta inom ett eller flera fokusområden ska kunna mötas för att både dela erfarenheter och tillsammans utveckla arbetet inom respektive fokusarbete.
Datum för fokusträffar:
Klimatsmart boende – 9 maj
Klimatkrav på leverantörer – 15 maj
Effekttoppar och förnybar energi – 2 oktober. Mer information kring anmälan kommer senare.

Bli pilot inom klimatkrav i upphandling

Vill ditt företag vara med och driva utvecklingen framåt genom att påverka byggsektorns miljöpåverkan? Ansök nu om att bli en av sju testpiloter i ett spännande utvecklingsprojekt där ni tillsammans med en av era entreprenörer utvecklar klimatkrav vid upphandling av byggnader.

Läs mer om pilotprojektet här:

Kom igång med Klimatinitiativet

Att nå ambitiösa mål kräver engagemang och det kan vara svårt att omsätta målen i klimatinitiativet till konkret handling för alla i företaget. Vem ska göra vad och på vilket sätt? Hur ska ni jobba tillsammans för att lyckas?

Utifrån era behov skräddarsyr vi en workshop eller strategidag för ledningen, några nyckelpersoner eller all personal i företaget. Syftet är att på ett effektivt sätt komma igång med arbetet och få med alla på resan. Målet är att ni ska hitta konkreta lösningar för hur just ni i ert företag ska lyckas med utmaningen som ni har antagit.

Läs mer om företagsförlagd workshop här:

EcoDriving av fastighet

En endagsutbildning hos er på företaget som handlar om hur hus fungerar och vilka åtgärder som kan göras för att minska energiåtgången och förbättra inomhusklimatet. Innehåll och framförande anpassas så att alla hänger med och tycker det är intressant. Vi utgår från de fel och brister som kunderna klagar på och hjälps åt att göra en lista med de vanligaste klagomålen: drag, kallt, lukt, ljud, varmvattentemp, stekos, belysning, tvättstuga etc.

Kursledare är Willy Ociansson, en av Sveriges främsta experter inom området energieffektivisering.

Läs mer om företagsförlagd utbildning i Eco-driving för företag:

Introduktionskurs för inrapporteringsverktyget

Nu erbjuds en kostnadsfri, webbaserad introduktionskurs till SABOs medlemsföretag. Kursen är 30–60 minuter och beskriver hur man upprättar ett konto, fyller i formulär och upprättar rapporter. Inbjudan skickas via mejl direkt från Worldfavor. Plattformen kommer framöver även användas för SABOs årliga enkäter inom bland annat ekonomi och miljö.

Är du intresserad men inte fått något mejl från Worldfavor, kontakta Karl Törnmarck, hållbarhetsansvarig på SABO.

Läs mer om inrapporteringsverktyget här:

Lär dig använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Med verktyget kan man räkna fram hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt.

IVL Svenska Miljöinstitutet, genomför denna utbildning där du får lära dig att använda verktyget. SABO har avtal med IVL som ger SABOs medlemsföretag 15 procent rabatt på utbildningen. Fyll därför i rabattkoden SABO i anmälningsformuläret.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här:

Material om Allmännyttans klimatinitiativ

Vill ni berätta om Klimatinitiativet för till exempel styrelsen eller andra inom företaget?

Nu finns en PPT-presentation med bilder och talmanus att ladda ned.
Här finns även en broschyr om Klimatinitiativet för nedladdning och utskrift.

Save the date!

Boka redan nu in årets viktigaste klimat- och energikonferens i din kalender!
Den 19– 20 november är Klimat- och energikicken i Lund.