Regionala startträffar för Allmännyttans klimatinitiativ

På dessa träffar får medlemsföretagen information om Klimatinitiativets innehåll och hur inrapporteringen går till. Här finns också möjlighet att dela erfarenheter med andra medlemsföretag kring ert klimatarbete och diskutera mål och strategier. Ett regionalt nätverk för det fortsatta klimatarbetet, helt enkelt.
Träffar under vinter/vår 2019:
Stockholm – 21 februari
Göteborg – 11 mars
Malmö – 12 mars
Umeå – 16 april
Anmälan till regionala träffar

Startträffar för fokusområden

Syftet med dessa inledande träffar är att de företag som väljer att arbeta inom ett eller flera fokusområden ska kunna mötas för att både dela erfarenheter och tillsammans utveckla arbetet inom respektive fokusarbete.
Datum för fokusträffar
Klimatkrav på leverantörer – 28 mars
Klimatsmart boende – 9 maj
Effekttoppar och förnybar energi – 15 maj
Mer information kring anmälan kommer senare.

Introduktionskurs för inrapporteringsverktyget

En av delarna i Allmännyttans klimatinitiativ är att deltagarna får tillgång till initiativets klimatberäkningsmetod. Inrapporteringen kommer att göras i den digitala hållbarhetsplattformen World Favor. Vid sidan av inrapportering ska deltagande företag framöver också kunna använda systemet för att på egen hand ta ut rapporter och göra klimatjämförelser.

Nu erbjuds en kostnadsfri, webbaserad introduktionskurs till SABOs medlemsföretag. Kursen är 30–60 minuter och beskriver hur man upprättar ett konto, fyller i formulär och upprättar rapporter. Inbjudan skickas via mejl direkt från World Favor. Plattformen kommer framöver även användas för SABOs årliga enkäter inom bland annat ekonomi och miljö.

Till att börja med erbjuds kursen vid tre tillfällen under januari.

Är du intresserad men inte fått något mejl från World Favor, kontakta Karl Törnmarck, hållbarhetsansvarig på SABO.

Material om Allmännyttans klimatinitiativ

Vill ni berätta om Klimatinitiativet för till exempel styrelsen eller andra inom företaget?

Nu finns en PPT-presentation med bilder och talmanus att ladda ned.
Här finns även en broschyr om Klimatinitiativet för nedladdning och utskrift.