Tidigare vinnare

2017: Skövdebostäder
Hållbart boende i samband med nyproduktion och renovering.

2015: VätterHem
Helhetstänkande kring tvätt, med tydligt fokus på hållbarhet.

2013: Gårdstensbostäder
Ekologi, ekonomi och social dimension.

Läs mer om de vinnande bidragen nedan.

SABOs miljöpris 1993 – 2010

Miljöpriset delades ut varje år i 18 år och har bidragit till att lyfta fram goda exempel från SABOs bostadsföretag. Vinnarna fick ett konstnärligt utformat äpple som bytte utseende för varje år.

SABOs Hållbarhetspris 2017

Helhetstänk, energisparande passivhusteknik, blandade boendeformer och bilfria alternativ. Det är några av anledningarna till att Skövdebostäder vinner SABOs hållbarhetspris 2017. 

– Det känns hedrande och stort att vinna detta fina pris. Jag är oerhört stolt över att vi lyckats få till helheten i det här projektet och verkligen kan visa att det går att jobba med alla aspekter av hållbarhet i ett bostadsprojekt till rimliga kostnader utan att göra avkall på kvaliteten. Att få uppmärksamhet för de satsningar och det jobb vi lägger ned är extra roligt, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Ur juryns motivering:
Skövdebostäder har, genom höga ambitioner och ett starkt samarbete med alla inblandade i nybyggnadsprojektet Aspö Eko-logi, skapat betydande möjligheter för de boende att leva miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Blandade boendeformer, rimlig hyresnivå, mobilitetslösningar för bilfria liv, elsparande hemma/borta-knapp, miljövänliga materialval och en gemensam köksträdgård med eget regnvattenssystem – allt detta och mycket mer gör Skövdebostäder till en mycket värdig vinnare av SABOs hållbarhetspris 2017.

Hedersomnämnande
Juryn har även valt att dela ut ett hedersomnämnande. Det går till Östersundshems prispressade nyproduktion Remonthagen med hög hållbarhetsprofil.

Ur juryns motivering:
Östersundshem har utvecklat det hållbara boendet bland annat genom hög grönytefaktor, odlarbalkonger, redskaps- och verktygspool, bikupor samt jobbskapande genom Östersundshems Innanförskapsakademi.

2017 års tema för hållbarhetspriset har varit hållbart boende i samband med nyproduktion och renovering. Fokus har varit hur allmännyttan arbetat för att skapa förutsättningar och stimulera de boende till en mer hållbar livsstil som minskar det ekologiska fotavtrycket, bidrar till socialt välbefinnande och ett ekonomiskt hållbart boende.

– Med hållbarhetspriset vill vi lyfta fram de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk. För att fungera långsiktigt behöver de gå hand-i-hand så att allmännyttan kan erbjuda goda bostäder. Både Skövdebostäder och Östersundshem är väl värda att inspireras av när det gäller detta, säger Helén Ohlsson, ordförande i juryn och ledamot i SABOs styrelse.

Jurymedlemmar:
Helén Ohlsson, ordförande i juryn och ledamot i SABOs styrelse
Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen Riksförbundet
Pernilla Hagbert, forskare KTH
Thomas Sundén, vd Sustainable Innovation
Therese Rydstedt, sekreterare i juryn och projektledare för miljö- och energifrågor på SABO

SABOs Hållbarhetspris 2015

Klädbytarrum till nytta för både hushållsekonomin, miljön och gemenskapen. Det är en av flera anledningar till att det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget VätterHem i Jönköping vinner SABOs hållbarhetspris 2015.

Juryns motivering:
VätterHem har ett spännande helhetstänkande kring tvätt, med tydligt fokus på hållbarhet. Med små medel och enkla lösningar har företaget åstadkommit energibesparingar med omtanke om hyresgästerna. Som kronan på verket har ett mangelrum omvandlats till klädbytarrum – en mötesplats till nytta för både hushållsekonomin och miljön.

Jurymedlemmar:
Fredrik Fernqvist, ordförande i juryn och ledamot i SABOs styrelse
Roland Johansson, ROCA Utveckling & Projekt
Benny Engström, HBV
Björn Gustafsson, Förvaltnings AB Framtiden
Karin Lindeberg, Hyresgästföreningen Riksförbundet
Patrizia Finessi, SABO

SABOs Hållbarhetspris 2013

SABOs Hållbarhetspris delades ut för första gången 2013. Syftet med priset är att stärka Allmännyttans konkurrenskraft genom att sprida goda exempel på hur företagen bidrar till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan.  Vinnare – Gårdstensbostäder

Bedömningen av bidragen har utgått från de tre hållbarhetsaspekterna: ekologi, ekonomi och social dimension.

Juryns motivering:
Gårdstensbostäder låter hyresgästerna ta en central position i företaget; de sitter med i styrelsen och blir metodiskt involverade genom ett föredömligt dialogarbete. Företaget satsar också stort på innovativa och miljövänliga lösningar: solhuset med solfångare på tak och solceller på balkongfronter som till och med levererar överskott till stadens fjärrvärmenät; individuell mätning av el, varm- och kallvatten i alla lägenheter; och en elbil-pool för hyresgäster där bilarna dessutom delvis laddas med solceller, är några sådana exempel.

Hedersomnämnanden – juryns motivering:

AB Alebyggen har med enkla medel bidragit till den biologiska mångfalden och väckt engagemang bland hyresgästerna. De har satt upp 150 fågelholkar i olika storlekar och ett tiotal specialutformade fröautomater finns på tio platser. Frösäckar delas ut till hyresgäster som ansvarar för att fylla på automaterna. Planteringarna har anpassats för att ge mat och skydd till fåglarna samtidigt som fåglarna bidrar till att begränsa mängden skadedjur. Projektet innebär också en ökad kontakt mellan hyresgästerna vilket i sin tur främjar integration mellan människor och att samhörigheten i bostadsområdet stärks.

Bostads AB Mimer får hedersomnämnande för sin framtidslägenhet på ett nyskapande sätt visualiserar och materialiserar visionen om hur vi kommer att bo år 2026. Med kommande teknologi kan vi skapa beteendeändringar i boendet. Det handlar till exempel om att få matleveranser till hemmet, lagra el när det är låg belastning, ha solceller på altanen, växthus på uteplatsen och hur vi kan arbeta på distans hemifrån, trots att vi kommer att bo trängre.

Vinnare av SABOs Miljöpris 2010: MKB, Malmö

Tema: miljökommunikation
En häst och barn som tillsammans plockar skräp. Och Sveriges mest miljövänliga tvättstuga. Det är två av flera verksamheter som MKB Fastighets AB i Malmö dragit igång efter strategiska dialoger med de boende.

Vinnare av SABOs miljöpris 2009: Lunds Kommuns Fastighets AB

Tema: Transporter
Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, vinner SABOs miljöpris för sitt kreativa och ambitiösa arbete med att minska miljöpåverkan från transporterna.

Vinnare av SABOs miljöpris 2008: Bostads AB Poseidon, Göteborg

Tema: utemiljö
Bostads AB Poseidon vinner årets miljöpris för att ha tagit ett helhetsgrepp kring utemiljöfrågorna. Företaget har lyckats skapa attraktiva, trygga och kretsloppsanpassade utemiljöer i sina bostadsområden.

Vinnare av SABOs miljöpris 2007: AB Sigtunahem

Tema: giftfri miljö
Företaget vinner årets miljöpris för sin helhetssyn på giftfri miljö. Genom sitt systematiska arbete har Sigtunahem byggt upp en metodik för att minimera och fasa ut farliga ämnen i förvaltning och byggnation.

Vinnare av SABOs miljöpris 2006: Halmstads Fastighets AB

Tema: lokal hållbar utveckling
HFAB vinner SABOs miljöpris för sitt breda, långsiktiga och strategiska arbete med att skapa en lokal hållbar utveckling i sina bostadsområden.

SABOs Miljöpris 1993-2005

Sammanfattningar av de vinnande bidragen.