Fastighetsägarna och SABO ser ett behov av att utveckla det nuvarande hyresförhandlingssystemet för det ska bli mer jämlikt mellan parterna, men också för förhandlingarna ska bli effektivare och mer transparenta. Eftersom vi, tillsammans med Hyresgästföreningen, har som uppdrag att ansvara för hyresrättens utveckling ser vi det som naturligt att utvecklingen av förhandlingssystemet ska ske genom samtal inom treparten.

Sådana samtal måste utgå från vårt gemensamma ansvar för hyresrättens framtid. Det kräver också att vi ska vara jämlika parter i förhandlingarna. Detta innebär att vi behöver se över formerna för och öka transparensen i förhandlingarna.

Hyresgästföreningen har på eget initiativ utvecklat en digital plattform för hyresförhandlingar (forhandlarportalen.se). Privata och kommunala hyresvärdar kommer att få en förfrågan om att ansluta sig inför höstens förhandlingar av 2019 års hyror. All data som matas in i denna portal kommer att ägas och hanteras ensidigt av Hyresgästföreningen, som också kommer att ansvara för portalens utveckling.

Vi är positiva till att digitalisera hyresförhandlingarna för att öka transparensen och förenkla hanteringen. Hur detta ska ske behöver dock diskuteras inom ramen för treparten och vi avser att prioritera detta arbete inför hösten. SABO rekommenderar våra medlemmar att tills dess avvakta att ansluta sig till Hyresgästföreningens förhandlingsportal.