Bostadsbyggandet har fortsatt att öka snabbt under 2017. Enligt Boverkets senaste prognos kommer byggandet av 76 000 nya bostäder påbörjas i år, vilket skulle betyda att bostadsbyggandet ökar med 18 procent i år.

– Värt att notera är att andelen hyresrätter ökar från år till år. Nästa år är prognosen 20 procent fler hyresrätter än bostadsrätter, kommenterar Jonas Högset, tf chef för SABOs enhet för fastighet och boende.

2016 påbörjades 24 000 nya hyresrätter. Enligt Boverkets prognos ökar den siffran i år till 29 500 och 2018 till 30 000 nya hyresrätter.

Därmed går nybyggandet av hyresrätter i år om den väntade nyproduktionen av bostadsrätter – i år beräknas det bli 28 100 nya bostadsrätter.

Och nästa år vänder kurvan för bostadsrätter nedåt, enligt Boverkets prognos: 2018 tros bara 25 300 nya bostadsrätter börja byggas.

Osäkerhet om marknadsläget

Under senare tid har det kommit signaler om svårigheter att få avsättning för nyproduktion. Boverket bedömer att det i dagsläget bara rör ett begränsat antal marknader där det har byggts mycket bostäder. På andra marknader är efterfrågan på nyproduktion god.

Samtidigt har det spridits en osäkerhet om marknadsläget, när utbudet ökat och bostadspriserna fallit något, konstaterar Boverket.

Myndighetens huvudscenario för 2018 är att byggandet minskar något, främst på marknader där det redan har producerats mycket bostäder. Men utvecklingen av efterfrågan under 2018 är svårbedömd, bland annat beroende av om osäkerheten på bostadsmarknaderna får fäste. Fortsatt är kapaciteten ett väsentligt hinder för byggandet, menar Boverket.

Starkast i Storgöteborg

I Boverkets indikatorer för november konstateras också att de lokala marknaderna är i olika faser. På en del marknader kan toppen i byggstarterna ha nåtts redan 2016, tror Boverket. År 2018 kan bostadsbyggandet komma att utvecklas starkast i Storgöteborg, där takten är under riksgenomsnittet och bostadspriserna har ökat snabbt under lång tid.

Den senaste månadens prisnedgång förefaller vara driven av ett ökat utbud och en ökande osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen, inte av hushållens ekonomi och framtidsutsikter, som är fortsatt goda. Skärpta amorteringskrav kan dock minska den krets som har råd att efterfråga en ny bostad.

Produktion för lägre köpkraft

Men behoven av bostäder är fortsatt stora på många håll, till följd av den starka befolkningsutvecklingen, skriver Boverket och fortsätter:

– Vi bedömer att en större del av produktionen framöver kan komma riktas mot hushåll med lite lägre köpkraft. Det kan öka basen för efterfrågan betydligt.

Läs hela Boverkets prognos här.