De här sidorna är till för dig som arbetar med hyressättningsfrågor, framförallt i ett allmännyttigt bostadsföretag. Du hittar statistik över de senaste årens hyror, information om förhandlingsprocessen, förhandlingsunderlag och hur Hyresmarknadskommittén, HMK, fungerar.

Det finns även medlemsverktyg, trycksaker, konferenser, nätverk och utbildningar just för dig. Viss information är låst, och då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Vi på SABO driver även påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser på både nationell nivå och EU-nivå i de här frågorna. Mer om SABOs påverkansarbete kan du hitta under SABO Tycker.