– Det här försvårar situationen för långsiktiga hyresvärdar, som måste klara såväl löpande driftkostnader och fastighetsunderhåll som att bygga upp kapital för att finansiera nyproduktion, säger Susanna Höglund, chef för SABOs enhet för ekonomi och juridik.

Hyrorna måste därför höjas mer under 2019, menar hon.

– Kostnadstäckning är en given utgångspunkt för förhandlingarna om utvecklingen av den allmänna hyresnivån på orten.

Hon framhåller att det därför är viktigt att fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är eniga om vad som ska ligga till grund för hyresförhandlingarna.

Större underlag hos SABO

Statistiska centralbyråns genomsnittshöjning för 2018 (1,1 procent) är högre än SABOs siffra, som ligger på 0,98 procent.

– Det kan bero på att SCB:s statistik även innehåller överenskommelser med privata fastighetsägare. Det kan också bero på att SCB:s urval endast omfattar 15 500 lägenheter. Vi har cirka 800 000 lägenheter i vår statistik, säger Houman Sayedi, SABOs hyresexpert.

Högst hyra i Stockholm och Malmö

En genomsnittlig trerummare kostar numera 6 904 kronor i månaden enligt SCB:s siffror. Högst snitthyra är det i Stor-Stockholm och i Stor-Malmö.

– Det är kanske naturligt att tillväxtregioner har högre snitthyror är genomsnittet. Att det byggs betydligt fler nya hyreslägenheter i större städer kan också förklara den högre genomsnittliga hyresnivån eftersom dessa har högre hyra, säger Houman Sayedi.

Offentlig hyresstatistik saknas

Han påpekar att snitthyrorna i statistiken inte ger någon indikation om en lägenhet har ”rätt hyra”.

– I dagsläget har vi ingen offentlig hyresstatistik. Med mer tillgänglig hyresstatistik skulle vi få en betydligt mer rättvisande bild av hyresstrukturen i olika geografiska lägen i landet, säger han.

– En önskvärd fortsatt utveckling i detta sammanhang vore en branschövergripande öppen hyresstatistik med ett mer heltäckande statistiskt underlag från samtliga aktörer.