Genom att registrera dig på sabo.se samtycker du till att SABO databehandlar de personuppgifter som du uppgivit vid registreringen. Uppgifterna kan användas vid riktade utskick av SABOs övriga verksamhet och för SABOs nätverk. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska kunna användas på detta sätt anmäler du det till SABO.

Efter inloggning kan du se samtliga uppgifter vi har om dig under fliken längst upp till höger, där ditt namn står. Om du klickar där kan du välja att redigera ditt konto, där du kan se och ändra dina uppgifter. Vill du bli borttagen kontaktar du personen nederst på sidan.